Bestuursvoorzitter Herma Verhagen van PostNL. AkzoNobel en PostNL zijn de enige twee Nederlandse bedrijven met 30 procent vrouw in de top. ANP

Vandaag is het wettelijk streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top weer ingevoerd. De regeling kwam in januari 2016 te vervallen, maar wordt nu voortgezet tot januari 2020 omdat het streefcijfer nog lang niet bereikt is.

Hoewel er volgens de overheid vooruitgang is geboekt in de afgelopen jaren, neemt het aantal vrouwen in raden en besturen niet snel genoeg toe. Dat percentage groeit met ongeveer 1 procent per jaar. In 2015 was ongeveer 11 procent van de top vrouw. 

Bij ruim 250 bedrijven die actief streven naar meer vrouwen in de top, zoals Schiphol Group en Rijksuniversiteit Groningen, ligt dat gemiddelde met 21,5 procent beduidend hoger. Over twee maanden worden nieuwe cijfers gepresenteerd door Monitor Talent naar de Top.

Slechte controle

Ondanks de invoering van het wettelijke streefcijfer gaat de Nederlandse overheid ervan uit dat bedrijven zelf het evenwicht tussen mannen en vrouwen in topfuncties realiseren. Bedrijven die het streefcijfer niet halen, moeten wel in hun jaarverslag uitleggen waarom het niet gelukt is. Hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath van Tilburg University zegt dat het streefcijfer slecht wordt nageleefd en de controle erop niet goed is.

Dit is een soort laatste kans voor bedrijven, zodat er uiteindelijk geen quotum hoeft te worden ingevoerd.

Hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath

Lückerath hoopt dat de controle strenger wordt en dat bedrijven op hun diversiteitsbeleid worden aangesproken door werknemers, aandeelhouders en klanten. "Rechtstreeks aanspreken werkt altijd beter. Eigenlijk is dit een soort laatste kans voor bedrijven, zodat er uiteindelijk geen hard quotum hoeft te worden ingevoerd."

Hélène Borgman van D&I Company, een bedrijf dat zich inzet voor diversiteit op de werkvloer, is blij dat de regeling weer ingevoerd is. Ook zij merkt op dat de vrijblijvendheid voor bedrijven blijft, maar hoopt dat ze vanuit intrinsieke motivatie meer vrouwen aan zullen nemen voor topfuncties. "Het gaat nu mondjesmaat, maar dan krijgen bedrijven wel de kans om hun cultuur aan te passen. Bij een quotum maak je in één keer een grote stap maar zullen ook veel mensen steigeren."

Versnelling

Volgens Borgman toont het verschil tussen bedrijven die zich echt committeren aan het streefcijfer (21,5 procent) en bedrijven die dat niet doen (ongeveer 11 procent) dat een actief beleid van de overheid en de bedrijven zelf wel degelijk helpt. "Als we het percentage vrouwen in de top zouden overlaten aan de natuurlijke groei, halen we het target pas in 2080. Die groei moet in versnelling door concrete targets en naleving van het streefcijfer", zegt Borgman.

STER reclame