Euthanasie-commissie pleit voor oordeel rechter bij twijfel

tijd van publicatie Aangepast
Middelen die dokters gebruiken voor het plegen van euthanasie | AFP

Als er twijfel ontstaat over een geval van euthanasie, moet de Hoge Raad er achteraf een oordeel over kunnen geven, vindt voorzitter Jacob Kohnstamm van de Toetsingscommissie Euthanasie. In vijftien jaar heeft geen enkele strafrechter volgens hem naar gevallen gekeken die zijn commissie als onzorgvuldig had bestempeld. 

Kohnstamm pleit in tv-programma Nieuwsuur voor een aparte route om een zaak waarover twijfels zijn aan de rechter voor te leggen. Dat kunnen zaken zijn die de Toetsingscommissie als onzorgvuldig heeft bestempeld maar ook zaken die volgens de commissie wel goed zijn gegaan. Het doel is nadrukkelijk niet om de arts alsnog te vervolgen voor zijn handelen, zegt Kohnstamm.

De meeste patiënten bij wie euthanasie is toegepast, hadden terminale ziektes, zoals uitbehandelde kanker. Daarover is geen discussie. Maar steeds vaker kijkt de commissie naar voorbeelden van veel ingewikkelder euthanasie-aanvragen, zoals van patiënten met vergevorderde dementie of een zogenoemde stapeling van ouderdomsklachten. Volgens Kohnstamm is het goed als de rechter kijkt of in die gevallen volgens de Euthanasiewet is gehandeld. 

Jacob Kohnstamm ANP

Kohnstamm verwacht overigens dat de Hoge Raad verreweg de meeste voorgelegde gevallen niet in behandeling zal nemen. Hij deed vandaag zijn voorstel aan de Tweede Kamer. 

Met de euthanasiewetgeving zelf is volgens Kohnstamm niets mis. Ook is hij ervan overtuigd dat artsen binnen de wet handelen. "Daar is geen twijfel over mogelijk." 

De route naar de Hoge Raad brengt volgens Kohnstamm meer rechtszekerheid en veiligheid voor zowel artsen als patiënten. Hij wijst erop dat de Hoge Raad "in de pikorde" hoger staat dan zijn commissie. "Wij zijn geen rechtsprekend orgaan."

De artsenvereniging KNMG herkent het probleem dat de Toetsingcommissie Euthanasie schetst, maar wil nader onderzoeken of een zaak voorleggen bij de Hoge Raad een optie is. De Hoge Raad wil bestuderen of en op welke manier zij tegemoet kan komen aan de wens van de commissie.

STER reclame