Een wilsverklaring voor euthanasie ANP
NOS Nieuws Binnenland

Aantal euthanasiegevallen stijgt tot ruim 6000

Afgelopen jaar is het aantal gemelde gevallen van euthanasie opnieuw gestegen. In totaal hebben artsen in 2016 6091 gevallen gerapporteerd, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Er is een groei te zien in het aantal meldingen dat betrekking heeft op patiënten met dementie (32 meer dan in 2015), een psychiatrische aandoening (4 meer) en aan verschillende ouderdomsaandoeningen (61 meer).

Minder terughoudend

De gemiddelde doorlooptijd - de tijd tussen de binnenkomst van een melding en het moment waarop het oordeel van de RTE aan een arts wordt verstuurd - verminderde van 39 dagen in 2015 naar 37 dagen het afgelopen jaar.

Een verklaring voor de stijging is volgens RTE-voorzitter Jacob Kohnstamm niet makkelijk te vinden. Mogelijke factoren zijn de demografische opbouw van de Nederlandse bevolking of minder  terughoudendheid bij artsen om verzoeken tot levensbeëindiging in te willigen.

In tien gevallen is de euthanasie of hulp bij zelfdoding niet volgens de wettelijke regels uitgevoerd.

STER reclame