NOS Nieuws

Kabinet dwingt Sint Maarten met integriteitskamer te komen

Het Nederlandse kabinet gaat Sint Maarten dwingen om een onafhankelijke integriteitskamer in te stellen, die de corruptie moet tegengaan. De Rijksministerraad heeft ingestemd met een Algemene Maatregel van Bestuur, waar het politieke bestuur van Sint Maarten niet meer onderuit kan.

Er wordt al twee jaar met Sint Maarten gesproken over het instellen van een integriteitskamer. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties wees er vandaag nog eens op dat er in de loop van de tijd diverse rapporten zijn verschenen, waaruit blijkt dat de onder- en bovenwereld op het eiland te veel door elkaar lopen. Volgens hem is er sprake van corruptie, omkoping en vriendjespolitiek in alle lagen van de bevolking, "óók in het politieke bestuur".

Grens

Er was overeenstemming met Sint Maarten over de instelling van een integriteitskamer, maar volgens Plasterk is duidelijk dat de regering weigert om de wetgeving uit te voeren. "Daarmee is duidelijk geworden dat Sint Maarten niet eigenstandig het voornemen heeft om de integriteitsproblemen adequaat aan te pakken." De minister voelt zich nu gedwongen om hard in te grijpen. 

Sint Maarten en Curaçao zijn formeel zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Maar minister Plasterk heeft een speciale bevoegdheid om maatregelen te treffen als er sprake is van ondeugdelijk bestuur. Hij vindt dat die grens nu is bereikt. 

Het voorstel voor de Algemene maatregel rijksbestuur gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State. Er staat in dat de integriteitskamer wordt benoemd door de Rijksministerraad en daaraan ook moet rapporteren. "Zo nodig wordt aangifte gedaan als er sprake is van strafbare feiten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl