Voorbereiding op het inburgeringsexamen (archief) ANP

De afgelopen tijd hebben meer dan 500 asielzoekers en migranten een boete gekregen omdat ze niet binnen drie jaar hun inburgeringsexamen hebben gehaald, schrijft dagblad Trouw vanmorgen. "Het is nogal een strenge aanpak, want dit valt sommige mensen gewoon niet te verwijten", zegt Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, in het NOS Radio 1 Journaal.

Het is volgens Manson belangrijk om uit te zoeken of het wel de schuld van de asielzoeker is of hij of zij het examen niet op tijd heeft gehaald. "Wij kennen genoeg gevallen waarbij dat namelijk niet het geval is." 

Manson noemt een voorbeeld van een man die een examen had aangevraagd, "ruim binnen de termijn" en vervolgens drie maanden moest wachten om het ook te kunnen afleggen. Daarna duurde het ook nog een maand voor de uitslag er was. "Dat is gewoon niet terecht."

Juist bij deze groep zou er na de nieuwe inburgeringswet enige coulance moeten zijn bij het opleggen van boetes.

Dorine Manson, Vluchtelingenwerk

Ook werd in 2013 een nieuwe inburgeringswet ingevoerd, waardoor asielzoekers zelf hun voorbereiding voor het examen moeten regelen. Ze moeten zelf een training kiezen uit ruim honderd aanbieders. "De invoering van de nieuwe inburgeringswet is allesbehalve vlekkeloos verlopen", zegt Manson.

Volgens haar was er in het begin helemaal geen goede informatievoorziening. "En als er al informatie was, was het in het Nederlands. Juist bij déze groep zou er enige coulance moeten zijn bij het opleggen van boetes."

Lening

Immigranten kunnen tot 10.000 euro lenen voor de training bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Als ze het examen halen, wordt de lening kwijtgescholden.

De problemen ontstaan als ze zakken voor de toets, zegt Manson. "Dan moeten ze het hele bedrag terugbetalen, krijgen ze een boete tot 1250 euro én moeten ze alsnog het inburgeringsexamen halen. Dit zorgt voor ontzettend veel drempels, die uiteindelijk misschien niet eens te halen zijn. Terwijl we juist moeten willen dat deze mensen zo snel mogelijk integreren.

Want zo bevorderen we de integratie niet, zegt Manson. "We belemmeren de integratie alleen." 

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat over de inburgering gaat, laat weten dat mensen die eventueel belemmerd werden door de nieuwe wetgeving, dit hadden kunnen aangeven. Er wordt namelijk eerst een brief gestuurd naar de vluchteling met de boodschap dat hij of zij niet aan de inburgeringsplicht voldoet. 

Reden

"In die brief vragen we of ze een reden hebben voor het niet voldoen aan de plicht. Dat kunnen ze dan aan ons doorgeven", legt de woordvoerder uit. 

Als er een reden is, dan wordt er geen boete gegeven en krijgt de vluchteling langer de tijd. Is er geen reden, dan krijgt hij of zij wel een boete. Redenen voor uitstel is ziekte of als een inburgeringsplichtige minimaal 300 uur les heeft gevolgd bij een instelling en twee examenpogingen heeft gedaan. Dan wordt de overschrijding als niet verwijtbaar beschouwd. De inburgeringsplichtige krijgt dan geen boete en een verlenging van de termijn van twee jaar om het examen alsnog te halen. 

Er kan ook altijd een bezwaar worden ingediend tegen de boete, zegt de woordvoerder. Ook in het geval van deze 500 boetes hebben de mensen nog steeds de optie om bezwaar in te dienen.

STER reclame