Autochtonen en etnische minderheden in Rotterdam-Zuid
NOS Nieuws

'Niet-westerse minderheden integreren beter dan witte stadsbewoners'

Wat gebeurt er met de oorspronkelijke inwoners van een wijk of stad als ze zelf een minderheid zijn geworden? Socioloog Maurice Crul van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoekt de komende vijf jaar hoe de integratie verloopt voor deze "vergeten groep".

Hoogleraar Crul heeft een Europese subsidie gekregen van 2,5 miljoen euro. Met een team van acht mensen gaat hij in zes steden in Europa na wat het betekent voor bewoners dat ze in aantal langzamerhand zijn overvleugeld door mensen met een migrantenachtergrond.

Crul en zijn mensen zoeken daarvoor de autochtone bevolking op in de havensteden Rotterdam, Antwerpen en Malmö en in drie financiële centra: Amsterdam, Frankfurt en Wenen.

'Blinde vlek'

Volgens Crul is het een "blinde vlek'' dat de situatie van deze groep niet eerder is onderzocht. "Onderzoeken richten zich al veertig jaar op de integratie van migranten en hun nakomelingen", zegt de socioloog.

Hoe de autochtone bewoners zijn geïntegreerd in de huidige, "super-diverse", samenleving is volgens hem niet goed in beeld gebracht.

'Witte bubbel'

Crul heeft de indruk dat de oorspronkelijke bevolking doet aan "zelfsegregatie". De bewoners leven in een "witte bubbel", waarbij ze hun kinderen naar een "witte school" sturen en het liefst wonen in een "witte wijk". Ook hebben ze nauwelijks vrienden met een migratie-achtergrond.

Mensen met een niet-westerse achtergrond mengen volgens Crul veel meer: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen hebben een vriendenkring die volgens hem veel diverser is.

Verschillen tussen steden

Daarnaast onderzoekt de hoogleraar de onderlinge verschillen tussen steden en wijken waar meer migranten wonen dan autochtone inwoners.

Zo stemt in Rotterdam bijna een derde van de autochtone Nederlanders op de PVV van Geert Wilders, terwijl deze partij in Amsterdam veel minder steun geniet. "Waarom slaagt integratie in de hoofdstad kennelijk beter?'', is een van de vragen waarop hij hoopt een antwoord te vinden met zijn team.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl