ANP

Jagers mogen in de Groningse natuurgebieden blijven jagen op ganzen. Provinciale Staten hebben dat besloten, meldt RTV Noord.

De Partij voor de Dieren heeft kritiek op het Ganzenakkoord van Provincie, landbouworganisaties en jagers. In dat akkoord is afgesproken dat er op een beperkt aantal ganzen mag worden gejaagd, zodat de ganzen de landbouw niet in de weg zitten.

De Partij voor de Dieren is tegen een schietvergunning in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Natura 2000-gebieden zijn beschermd om verschillende soorten dieren en planten te behouden.

"Wat blijft er van een Natura 2000-gebied over wanneer we in een natuurgebied het agrarische belang boven het natuurbelang zetten?" vraagt de lokale PvdD zich af.

Een meerderheid van de partijen houdt vast aan het opgestelde Ganzenakkoord. "Het is nu niet aan ons om de regels in het akkoord tussentijds te veranderen", zegt een Statenlid van het CDA.

STER reclame