ANO

De Ondernemingskamer grijpt niet in bij de Telegraaf Media Groep. Volgens de Ondernemingskamer zijn er geen gegronde redenen om bij de overname van TMG te twijfelen aan een juiste gang van zaken. 

De rechter zegt dat er volgens de regels en de gemaakte afspraken is gehandeld en dat ook het schorsen van twee bestuursleden niet onreglementair was.

Het vonnis betekent dat het overnameproces door het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek kan doorgaan. De kansen van John de Mols Talpa zijn verkeken. Onduidelijk is nog wel of De Mol zijn belang van ruim 25 procent uiteindelijk zal verkopen aan het Mediahuis.

John de Mol ANP

Verschillende partijen hadden de Ondernemingskamer gevraagd om in te grijpen bij het mediaconcern. Niet alleen Talpa, maar ook twee geschorste bestuurders, kleine aandeelhouders en de ondernemingsraad van TMG vonden dat het spel rond de overname niet eerlijk is gespeeld. 

De raad van commissarissen zou te veel op de hand van het Mediahuis zijn geweest en Talpa geen eerlijke kans hebben gegeven. De ondernemingsraad voelde zich gepasseerd, omdat die pas om advies was gevraagd toen het overnameakkoord met het Mediahuis al rond was. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens en stelt geen extra onafhankelijke commissaris aan waar Talpa om had gevraagd. 

Klip en klaar

TMG zegt in een reactie dat de uitspraak "een belangrijke stap is naar duidelijkheid rondom de onderneming." Het bedrijf zegt zich nu weer te kunnen richten op het "creëren van interne rust zodat de volledige focus van alle medewerkers weer kan uitgaan naar de producten en diensten die TMG haar klanten en lezers biedt".

Ook een woordvoerder van het Mediahuis, eigenaar van onder meer de Belgische krant De Standaard en het Nederlandse NRC Handelsblad, is blij met de uitspraak. "De uitspraak van de Ondernemingskamer is klip en klaar. Dit is vooral goed voor TMG omdat het rust geeft." 

Volgens plan

Het overnameproces kan nu volgens plan worden vervolgd. Over een week of twee komt er een officieel bod, waarna aandeelhouders hun stukken kunnen aanmelden. Dat Talpa nog ruim een kwart van de aandelen in handen heeft, hoeft daarbij geen roet in het eten te gooien. "We doen het bod gestand als 70 procent van de aandelen wordt aangemeld. Als we dat niet halen, kunnen we ook gestand doen bij de 60 procent die we nu al in handen hebben (samen met de familie Van Puijenbroek, red)."

Journalisten van het Telegraafconcern reageren ook opgelucht. "De regionale kranten hadden hun kaarten al op het Mediahuis gezet. We hebben met grote vreugde geconstateerd dat de Ondernemingskamer gehakt heeft gemaakt van alle vorderingen van Talpa", reageert Peter Schat van de redactieraad van TMG-dochter Holland Media Combinatie, waaronder regionale kranten als de Gooi- en Eemlander en het Leidsch Dagblad vallen. 

Talpa meldt teleurgesteld te zijn. Het bedrijf zegt zich te zullen beraden op vervolgstappen. 

De Ondernemingskamer heeft zich met de uitspraak van vandaag alleen gebogen over het al dan niet aanstellen van een onafhankelijke commissaris. Later gaat de rechter zich nog buigen over het verzoek van Talpa om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij TMG, een zogeheten enquête. TMG zegt ook die procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

STER reclame