Krantenkiosk in Ankara AFP

Nederlandse bedrijven zijn niet bang voor Turkse economische sancties. Handelssancties zijn bovendien ook niet mogelijk, zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Turkije heeft een associatieverdrag met de hele EU en daar kun je niet zomaar een land van uitsluiten. 

Bedrijven willen ook niet vooruitlopen op eventuele economische sancties. De ruzie met Turkije is vooralsnog een politieke kwestie, zegt VNO-NCW. "Maar we blijven met het oog op de economische belangen eventuele verdere ontwikkelingen goed volgen, in nauw overleg met onze leden en de Nederlandse overheid." Er zijn op dit moment ook geen specifieke contacten met de Turkse zusterorganisatie. 

Boycotten

Juridisch gezien zijn economische sancties dus lastig, anderzijds kan Turkije de handelsrelaties wel frustreren. Ook kan het de bevolking oproepen tot het boycotten van Nederlandse producten. VNO-NCW sluit dergelijke burgerinitiatieven niet uit en roept ondernemers die tegen problemen aanlopen dat melden.

De Europese Unie heeft al in 1964 een associatieverdrag gesloten met Turkije. Het verdrag wil de samenwerking versterken, regelt handelsafspraken, en wil rechtstaat en democratie verstevigen. Premier Rutte wil het associatieverdrag niet opzeggen, zoals CDA-lijsttrekker Sybrand Buma bepleit.

Nederlandse bedrijven hadden in 2015 in Turkije voor 17,3 miljard euro aan investeringen, belangen, kantoren en fabrieken uitstaan. Er werd dat jaar ook voor ruim 1 miljard euro geïnvesteerd. Op hun beurt investeerden Turkse bedrijven dat jaar voor 215 miljoen in Nederland en hadden ze voor in totaal 4,7 miljard euro uitstaan, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Volgens het CBS waren in 2014 in Turkije circa 200 bedrijven actief waarvan de zeggenschap in Nederland ligt. Daaronder zijn multinationals als Shell, ING en Unilever. Het voedingsbedrijf heeft acht fabrieken in Turkije staan met 5000 werknemers.

Medicijnen en kleding

Turkije is voor de Nederlandse export relatief een wat kleiner land. Nederlandse bedrijven verkochten vorig jaar voor 5,4 miljard euro spullen aan Turkije. In 2015 lag dat op hetzelfde niveau. Dat is ruim 1 procent van de totale Nederlandse uitvoer. Daarmee is het exportbelang van Turkije vergelijkbaar met landen als Oostenrijk en Denemarken.

Met een exportwaarde van 1,6 miljard euro vormen machines en vervoermiddelen de grootste groep producten die vanuit Nederland naar Turkije gaat. Het gaat vooral om computers, kantoorspullen en telecomapparatuur. Verder exporteren bedrijven voor 1,5 miljard euro aan medicijnen en farmaceutische producten en medische apparatuur. Nederland verscheept voor 10,5 miljoen euro aan zuivelproducten naar Turkije.

Nederland voert voor 2,8 miljard euro spullen uit Turkije in, ongeveer 1 procent van de totale Nederlandse import. Daarbij gaat het onder meer om kleding, textielstoffen, groente, vers en gedroogd fruit, en auto’s. 

STER reclame