NOS Nieuws Regionaal nieuws Opmerkelijk Aangepast

Veenendaler moet uitgezette goudvissen weer uit gracht halen

Brianne / Flickr / cc by-nc-sa

Een man die vorig jaar tientallen goudvissen uitzette in een gracht in Veenendaal, moet ze er weer uit halen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) oordeelt dat met het uitzetten van de vissen de Flora- en faunawet is overtreden. 

De Veenendaler heeft een maand de tijd om de vissen uit de gracht te halen. Doet hij dat niet, dan zal de overheid dat op zijn kosten doen. 

Tachtig goudvissen uit de gracht vissen

Kroeskarper

Het Platform Stop Invasieve Exoten had de RVO gevraagd in te grijpen. De vissen kunnen zelf niet uit de ondiepe gracht komen, maar hun eitjes kunnen via het afwateringsyteem in andere wateren komen. Daar kunnen de eitjes bevrucht raken door kroeskarpers en dat kan ertoe leiden dat de kroeskarper op den duur verdwijnt, zei milieu-jurist Wilfred Reinhold in het NOS Radio 1 Journaal

Vissen uit Betuwegebied

De Brouwersgracht in Veenendaal werd een klein jaar geleden geopend. Het leek omwonende Hans van Manen leuk als er goudvissen zouden zwemmen, schrijft RTV Utrecht

In samenwerking met ondernemers uit de buurt regelde hij dat er goudvissen in de Veenendaalse gracht werden uitgezet. 

"Ze hadden zich moeten verdiepen in de wet, want daar staat heel duidelijk in dat je geen beesten mag uitzetten in de natuur", zegt Reinhold van het Platform Stop Invasieve Exoten. "De gemeente heeft het na aanvankelijke twijfels goedgekeurd, maar toen had die man de vissen al uitgezet."

Intussen hebben honderden mensen zich al gemeld om te helpen bij het uit de gracht scheppen van de goudvissen.

STER reclame