Deelnemer aan protest tegen seksueel geweld tegen vrouwen
NOS NieuwsAangepast

Politieke partijen samen in strijd tegen seksueel ongewenst gedrag

Er moet een aanvalsplan komen tegen seksueel ongewenst gedrag. Zes politieke partijen ondertekenen daartoe vandaag een 'stembusakkoord', op initiatief van kenniscentrum Rutgers. Daarmee beloven ze om zich in te zetten voor het vormgeven van een campagne om seksueel ongewenst gedrag te bestrijden.

Het gaat om de partijen D66, 50Plus, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.

Wensen en grenzen

In het akkoord worden verschillende elementen genoemd die in dat plan een rol moeten spelen. Zo zou er in alle schoolklassen uitgebreid aandacht moeten komen voor 'seksuele vorming', waarbij ook wensen en grenzen besproken worden.

Ook in het curriculum voor docenten zouden thema's als 'seksuele grensoverschrijding' een prominentere plek moeten krijgen. In het akkoord staat dat docenten nu niet altijd weten hoe ze zulke thema's het beste kunnen bespreken.

Het plan zou ook moeten voorzien in een strategie om 'plegergedrag' te bestrijden, om te voorkomen dat iemand zich ontoelaatbaar gedraagt of in herhaling vervalt.

Regie

De partijen erkennen dat ontoelaatbaar seksueel gedrag meerdere ministeries raakt en dat er daarom bij de uitvoering van het plan duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheid en regie, inclusief een halfjaarlijkse rapportage.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl