ANP

Het aantal mensen dat zich respectloos behandeld voelt, daalt gestaag. Dat komt naar voren uit de Veiligheidsmonitor 2016 van het CBS, waarvoor 80.000 mensen zijn ondervraagd. Vooral in winkels en bij bedrijven ervaren klanten minder vaak een gebrek aan respect bij het personeel, zeggen de respondenten. 

In 2008 rapporteerde 23 procent onheus te zijn bejegend, afgelopen jaar was dat gedaald tot 14 procent. Op straat daalden deze negatieve ervaringen van 25 procent tot 21 procent.  

Steden

Jongeren hebben hier vaker last van dan ouderen, zegt het CBS. Ook homo's en lesbiennes ervaren vaker respectloos gedrag, met name op straat en in het openbaar vervoer.

Een groot verschil is er ook tussen steden en dorpen. In stedelijke gebieden zeggen drie op de tien inwoners afgelopen jaar wel eens onvriendelijk of ruw te zijn behandeld op straat. In dorpen is dat minder dan een op de tien mensen overkomen.

STER reclame