ANP
NOS NieuwsAangepast

Vluchtelingenkinderen uit jaren 90 presteren goed op school

Kinderen van vluchtelingen die in de tweede helft van de jaren 90 naar Nederland kwamen, presteren goed op school. Ze doen niet veel onder voor hun Nederlandse leeftijdsgenootjes.

Tussen 1995 en 1999 kwamen zo'n 96.000 vluchtelingen naar Nederland, vooral mensen uit Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Vooral de jongste kinderen, die zes of jonger waren toen ze in Nederland kwamen, presteren goed. De wat oudere kinderen doen het minder goed dan de Nederlandse kinderen, maar beter dan andere niet-westerse leerlingen, meestal arbeidsmigranten.

Verschillen

Uit het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Een kwestie van tijd? blijkt dat er wel grote verschillen zitten in de prestaties, afhankelijk van het land van herkomst van de vluchteling.

Met name de Iraanse en Afghaanse kinderen presteren goed. Kinderen met Somalische ouders hebben meer moeite op school. Hoe kinderen van buitenlandse afkomst presteren op school is vaak een goede graadmeter voor de mate van integratie.

Ouders

De ouders van de vluchtelingenkinderen hebben wel moeite om aan te haken. Ze hebben minder vaak werk dan andere migranten uit dezelfde periode. Dat geldt vooral voor vrouwen; 15 jaar na hun aankomst in Nederland heeft 45 procent een baan van meer dan 8 uur per week. Dat is weinig, zeker vergeleken met autochtone vrouwen waar dat percentage op 75 procent ligt.

Oudere vluchtelingen hebben ook moeite om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Een kwart is sociaal geïsoleerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl