Wrakstuk van de MH17 daags na de ramp AFP

Het ministerie van Veiligheid en Justitie moet alsnog alle verslagen openbaar maken van de vergaderingen die ministers hadden rond de ramp met vlucht MH17. De Rechtbank Midden-Nederland heeft dat bepaald in een rechtszaak die is aangespannen door NOS, RTL en de Volkskrant.

Het ministerie moet de stukken binnen zes weken openbaar maken, maar kan nog wel in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Ministers

In de weken na het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 zijn de meest betrokken ministers vaak bijeen geweest in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het ging onder anderen om premier Rutte en de ministers Opstelten van Veiligheid en Justitie, Timmermans van Buitenlandse Zaken, Hennis van Defensie, Plasterk van Binnenlandse Zaken en Schultz van Infrastructuur en Milieu. Aanvankelijk vergaderden zij dagelijks, later wekelijks.

Wob-verzoek

NOS, RTL en de Volkskrant dienden los van elkaar in het najaar van 2014 verzoeken in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Er werd gevraagd om openbaarmaking van de verslagen van de ministeriële en ambtelijke commissies die zich bezighielden met de MH17. De redacties wilden hiermee het kabinetsbeleid na de ramp kunnen reconstrueren.

In de loop van 2015 werd duidelijk dat het ministerie van Veiligheid en Justitie weigerde veel documenten openbaar te maken. Van documenten die wel werden vrijgegeven, waren hele stukken onleesbaar gemaakt.

Rechtbank

Daarop stapten de redacties in een gezamenlijk actie naar de rechter. De rechtszaak leidde er toe dat wel de ambtelijke stukken grotendeels werden vrijgegeven, maar niet de notulen van de ministers. Ook niet toen de rechtbank medio 2016 in een tussen-uitspraak bepaalde dat per document of per passage moest worden toegelicht waarom openbaarmaking niet mogelijk was. Omdat de minister dat nog altijd niet heeft gedaan, gelast de rechtbank nu binnen zes weken publicatie van de complete documenten. 

Advocaat Jan van der Grinten reageert namens de betrokken media verheugd: "De uitspraak is een mooie overwinning. Zij bevestigt dat de minister niet vrijblijvend kan weigeren een hele categorie documenten openbaar te maken." 

STER reclame