ANP

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de participatieverklaring als verplicht onderdeel van de inburgering voor nieuwkomers. Het voorstel van minister Asscher houdt in dat nieuwkomers leren over de Nederlandse kernwaarden en een verklaring ondertekenen dat ze deze waarden respecteren.

Als de Eerste Kamer ook instemt, wil Asscher dat de participatieverklaring per 1 juli van dit jaar verplicht wordt. Mensen die weigeren de verklaring te ondertekenen kunnen een boete van maximaal 340 euro krijgen, die ook nog herhaald kan worden.

Bovendien kan het Nederlanderschap niet worden verkregen als niet wordt voldaan aan het complete inburgeringsexamen, waar de participatieverklaring een onderdeel van wordt.

Gelijke behandeling

Asscher vindt het belangrijk dat nieuwkomers de kernwaarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om gelijke behandeling van mannen en vrouwen, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.

STER reclame