Een voorschool in Amsterdam
NOS Nieuws

Brandbrief vanwege bezuinigingen op voorschool

Gemeenten, scholen en ouders maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. De komende jaren gaat er minder geld naar onderwijs aan peuters die risico lopen op een leerachterstand.

In de grote steden en bij de belangrijkste organisaties voor basisonderwijs en kinderopvang zijn ze daar niet blij mee. Want minder geld betekent minder hulp voor kinderen met een achterstand, schrijven ze in een brandbrief aan staatssecretaris Dekker.

In de brief wordt Dekker gevraagd de bezuiniging ongedaan te maken en zelfs meer geld vrij te maken om achterstand in het onderwijs aan te pakken.

Leerachterstanden

Het ministerie van Onderwijs heeft al gereageerd op de brandbrief en zegt dat er in 2018 minder geld nodig is omdat er dan minder kinderen met een leerachterstand zijn. Daardoor wordt er voor elk kind met een risico op een leerachterstand nog altijd evenveel geld uitgetrokken als voorheen.

Volgens het ministerie blijft het belangrijk om eventuele leerachterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken, zodat zoveel mogelijk kinderen gelijke kansen hebben op school.

Nut

Overigens zijn deskundigen het niet eens over het nut van de voorschool. Zo zouden kinderen volgens hoogleraar Ruben Fukkink een achterstand niet inhalen met educatieve programma's, en zou de voorschool dus geen toegevoegde waarde hebben.

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Utrecht en het Kohnstamm Instituut zou de voorschool juist wel zin hebben. Zo zou de woordenschat van peuters erdoor verbeteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl