Oude man achter het stuur
NOS NieuwsAangepast

65-plussers vaker en langer op de weg

Meer 65-plussers bezitten een auto en gaan daarmee vaker de weg op. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2005 waren er nog 408 auto's per duizend 65-plussers. In 2015 waren dat 521 auto's. En met die auto's wordt meer gereden. In 2005 werd er bijna 8,5 miljard kilometer afgelegd door ouderen, in 2015 is dit gestegen naar 14,2 miljard kilometer. Dat is een toename van zo'n 68 procent.

65-plussers rijden steeds meer auto

Ouderen hebben dus vaker een auto en leggen daar meer kilometers mee af. Volgens het CBS komt dit mede doordat meer ouderen, en met name vrouwen, een rijbewijs hebben. Ouderen zijn daarnaast welvarender, mobieler en wonen langer zelfstandiger. Ook komen er door de vergrijzing meer ouderen bij, die tevens ouder worden dan voorheen.

De bevolking vergrijst dus, maar ook de auto's doen dat. Uit de statistieken blijkt namelijk dat grijs de meest voorkomende autokleur is, met name onder 65-plussers.

Familie

Tegelijkertijd zijn ouderen vaker betrokken bij verkeersongelukken. Het aandeel ouderen bij verkeersdoden is toegenomen, en die toename is niet alleen te wijten aan de vergrijzing. Uit cijfers van het CBS van 2015 blijkt dat er 119 80-plussers omkwamen na een verkeersongeval. In 2010 waren dit nog 94 80-plussers. Cijfers over 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Minister Schultz riep mensen vorige week nog op om oudere automobilisten aan te spreken op hun rijgedrag. "Als je vader of moeder, of iemand anders in je omgeving, gevaarlijk rijgedrag vertoont, dan is het heel goed om dat te zeggen", aldus Schultz.

Links afslaan

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar het rijgedrag van ouderen. De informatieverwerking bij ouderen verloopt langzamer dan bij jongere mensen. Ouderen kunnen daardoor meer moeite hebben bij het inschatten van verkeerssituaties en daardoor ongelukken veroorzaken.

"Een goed voorbeeld daarvan is het links afslaan. De weggebruiker moet daarbij rekening houden met verkeer van drie, soms vier kanten. En dat kan lastig zijn voor ouderen", vertelt onderzoeker Ragnhild Davidse van de SWOV.

Ouderen-proof wegennet

De komende jaren zal de vergrijzing alleen nog maar toenemen. Daarom doet de SWOV onderzoek naar het 'ouderen-proof' maken van het Nederlandse wegennet. "Een middenberm bijvoorbeeld kan ouderen helpen bij het verdelen van hun aandacht, zeker wanneer er sprake is van tijdsdruk. Een tussenstop helpt weggebruikers bij het verdelen van aandacht.

Ook kan een verduidelijking van de wegmarkering bijdragen aan de verkeersveiligheid. Ouderen hebben doorgaans meer moeite met het zien van contrast, vooral bij op- en afritten. Wanneer de belijning van de wegen wordt aangepast, gaan ouderen minder snel de fout in volgens de SWOV. "Zulke aanpassingen zijn niet alleen fijn voor ouderen, maar eigenlijk voor iedereen", vertelt Davidse.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl