Verontruste Groningers lopen mee in een fakkeloptocht door het centrum van de stad om hun stem te laten horen tegen de gaswinning in de provincie door de NAM
NOS NieuwsAangepast

Kamer belooft Groningen minder gaswinning en meer schadevergoeding

De politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat de gaswinning in Groningen verder wordt teruggebracht, dat er een uitkoopregeling komt voor iedereen die het gaswinningsgebied wil verlaten en dat de schadeafwikkeling van de bewoners niet meer door de NAM wordt gedaan.

In een motie spreken de partijen uit dat "alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen". De NOS heeft de tekst van de motie die naar verwachting door alle partijen zal worden ondertekend of gesteund.

De brede steun van de partijen betekent dat dit beleid na de verkiezingen waarschijnlijk in een regeerakkoord komt, omdat zij hier geen grote onenigheid over hebben. De Tweede Kamer debatteert vandaag voor de laatste keer voor de verkiezingen van 15 maart over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen.

Gehakketak

Commissaris van de koning Paas van Groningen, Gedeputeerde Staten, de twaalf betrokken gemeenten, de Groninger Bodem Beweging, partijen uit het Gasberaad en Milieudefensie waren vanmiddag naar Den Haag gekomen om een oproep te doen op de lijsttrekkers van alle partijen.

De Groningers willen de politiek houden aan de beloften die zijn gedaan tijdens het verkiezingsdebat in Groningen vorige week. Ook willen ze dat de lijsttrekkers een eind maken aan het politieke "gehakketak". Dat lijkt dus te zijn gelukt.

Vorig jaar besloot het kabinet de gaswinning de komende vijf jaar te verlagen tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Alleen in koude winters en andere noodgevallen mag dat meer worden. Met hoeveel kubieke meter gas de winning moet worden verlaagd en hoe snel dat moet gebeuren staat niet in de motie: hierover bestaan flinke meningsverschillen tussen de partijen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl