'Voor mijn stage dacht ik: bah wijkzorg, maar nu vind ik het leuk'

time icon Aangepast
NOS

"Mijn beeld over de wijkzorg is heel erg veranderd. Ik dacht eerst dat ik vooral zou schoonmaken bij mensen thuis, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn", vertelt Iris, student verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) die stage loopt bij de wijkverpleging in Amsterdam. "Zo zie je tijdens een dag meelopen opeens dat het wel leuk kan zijn."

Verpleegkundigen trokken vandaag aan de bel over het oplopende tekort aan verpleegkundigen in de wijkzorg, de verpleeghuizen en de ziekenhuizen. Verpleeghuizen deden dat al eerder. 

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Verplicht stage lopen in de ouderenzorg

Iris kwam per toeval in de wijkverpleging terecht. Er waren niet genoeg stageplekken in het ziekenhuis. "De HvA probeert de stageplekken zo te verdelen dat je overal terechtkomt. Vorig jaar liep ik stage in een ziekenhuis en daarom loop ik nu in de wijk mee."

Een jaar geleden liep ze al een dagje mee in de wijkverpleging. Dat moest van de HvA: alle tweedejaarsstudenten van de studie Verpleegkunde gaan verplicht op stage bij een wijkverpleegkundige, onder het motto "bekender maakt beminder".

Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik niet meer voor het ziekenhuis kiezen maar voor de wijkverpleging.

Iris

"En die ene dag zorgde er al voor dat ik anders over de wijkverpleging ging denken. Je hebt hier meer vrijheid en wordt niet zo op de vingers gekeken. Je kan hier meer dingen zelf doen, zelf je pauzes inplannen. Als ik nu zou moeten kiezen, zou ik niet meer voor het ziekenhuis kiezen maar voor de wijkverpleging."

Want dat deed ze eerst, kiezen voor het ziekenhuis. Iris wilde altijd al als verpleegkundige in het ziekenhuis werken. "Dat was ook de reden dat ik deze studie ging doen." Maar ze hoorde al vrij snel dat de toekomst toch in de wijkverpleging ligt. "Mensen blijven korter in de ziekenhuizen en gaan sneller de wijkverpleging in. Daarom zijn er veel meer vacatures in de wijkzorg."

Er zouden inmiddels zo’n 8000 tot 10.000 vacatures zijn in de ouderenzorg, zegt thuiszorgorganisatie ActiZ. En als de plannen voor verbetering van de verpleeghuiszorg doorgaan, dan komen daar volgens ActiZ zo’n 70.000 banen bij. De brancheorganisatie van verpleegkundigen V&VN heeft geen cijfers, maar krijgt uit het hele land noodsignalen over oplopende personeelstekorten in ziekenhuizen, wijken en verpleeghuizen.

Iris is niet de enige die zich niet meteen aangetrokken voelde tot de wijkverpleging. "Ik heb veel vriendinnen die teleurgesteld zijn dat ze nu stage moeten lopen in de wijkverpleging. Maar als ze eenmaal bezig zijn, weet ik zeker dat ze er na een week wel anders over denken."

Nikki, de stagebegeleider van Iris, herkent het beeld ook. "De studenten denken: die oudjes, wat is daar nou aan? Maar dat beeld verandert als ze met me mee lopen. Dan zien ze dat de wijkverpleging veel complexer is dan verwacht."

Hoe komt het dat er zoveel vacatures zijn in de thuiszorg?

veranderingen in de zorg: de wijkverpleegkundige heeft een bredere taak gekregen door veranderingen in het zorgsysteem. Er waren ineens veel en hoger opgeleide mensen nodig. Lager opgeleiden raakten boventallig. Slechts een deel van hen werd bijgeschoold en herplaatst, maar een deel stroomde ook uit. 

geldzorgen: dat personeel niet altijd werd omgeschoold, had ook te maken met bezuinigingen op de ouderenzorg, en de aangekondigde bezuiniging op verpleeghuiszorg. Daardoor was de druk op de werkvloer hoog. Het werk in verpleeghuizen werd zwaarder en complexer. Het beroep kreeg een slecht imago.

- vergrijzing: er zijn meer mensen die langer leven. Dat vergt meer verpleeg- en thuiszorg in zowel de wijk, het ziekenhuis, en het verpleeghuis.

- numerus fixus: er was een numerus fixus bij hbo-opleidingen. De reden daarvoor was een tekort aan goede stageplekken bij zorginstellingen. De zorginstellingen hadden daar geen geld, tijd en mensen voor. Op dit moment hebben de meeste opleidingen de numerus fixus afgeschaft.

- beeldvorming: de meeste studenten die kiezen voor verpleegkunde, kiezen niet voor wijkzorg of verpleeghuiszorg, maar voor het ziekenhuis. 

- buitenland: een deel van de verpleegkundigen vertrekt naar het buitenland. Dat is nog een klein deel, maar het gebeurt wel. Een voorbeeld: in Abu Dhabi krijgt een verpleegkundige een gratis reis, een verblijf en 5000 euro netto per maand. De beloning is hier minder aantrekkelijk en zonder bijkomende goede voorwaarden.

- Wet werk en zekerheid: een deel van de verpleeghuizen wijst erop dat er veel parttimers als zelfstandige in de zorg werkten, die zelf hun uren en opdrachten wilden bepalen. Door de Wwz werd dat moeilijker, en heeft een deel de zorg verlaten.

ilsevv
@ilseherikhuisen
@VenVN @zorgonline vertrouw op verzorgende
2 jaar geleden

Vandaag voerden verpleegkundigen actie om hun werk positief in beeld te krijgen. Bij politici, maar ook bij de rest van de samenleving. Vanuit het hele land hebben verpleegkundigen zichzelf op de foto gezet met de leus "Vertrouw op ons". De foto plaatsten zij vervolgens op Twitter. 

Op sociale media zijn inmiddels tientallen foto's gedeeld. 

STER Reclame