ANP

Mensen met een lichte verstandelijke beperking moeten hulp krijgen bij het stemmen. Daarvoor pleiten de organisaties Ieder(in), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en MEE NL.

Directeur Mirjam Sterk van MEE NL wees er op NPO Radio 1 op dat bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking al hulp in het stemhokje krijgen. "Wij vinden dat mensen met een lichte verstandelijke beperking ook recht hebben op hulp. Stembiljetten zijn tekstueel ingericht. Hierdoor weten deze mensen niet goed waar je dat kruisje moeten zetten. We hebben het vermoeden dat licht verstandelijk beperkten daarom de afgelopen jaren niet hebben gestemd."

Volmachten

Sterk vindt het argument dat mensen geheim moeten kunnen stemmen niet van toepassing. Bij mensen die slecht zien mag de voorzitter van het stembureau mee het stemhokje in, "dus de vraag is waarom licht verstandelijk beperkten niet geholpen mogen worden."

Zaterdag organiseert MEE NL samen met ProDemos in Den Haag een themadag voor kiezers met een lichte verstandelijke beperking. Deelnemers krijgen trainingen hoe ze moeten stemmen. Die worden daarna gehouden in het hele land. "Wij hebben partijen ook gevraagd om een vereenvoudigd partijprogramma te maken. Al met al moeten deze voorstellen ervoor zorgen dat meer mensen met een lichte verstandelijke beperking gaan stemmen."

STER reclame