ANP

Uiteindelijk zal tijdens de formatie van een nieuw kabinet moeten blijken in hoeverre de bonden hun zin krijgen met de gervraagde extra investeringen in veiligheid, maar in de verkiezingsprogramma's hebben veel partijen er de mond van vol.

Toch staan er maar zelden concrete bedragen of getallen in de plannen. Die komen waarschijnlijk later in de campagne; eerst gaan ze naar de rekenmeesters van het Centraal Planbureau (CPB) voor de traditionele doorrekening.

Alleen de PVV hangt nu al een prijskaartje aan veiligheid; die partij wil 2 miljard extra voor de politie en het leger. Waar dat geld precies aan moet worden uitgegeven, is niet terug te vinden in het verkiezingsprogramma, dat slechts een A4-tje lang is. Net als 50Plus en de Partij voor de Dieren heeft de PVV ervoor gekozen zijn programma niet te laten doorrekenen door het CPB.

De behoeften van Defensie zijn leidend

Partijen van links tot rechts zijn het er over eens dat er de komende jaren fors meer geld naar Defensie moet. "De behoeften van Defensie zijn leidend", staat in het VVD-programma. D66 en PvdA willen dat de krijgsmacht weer aan zijn basistaken kan voldoen, iets wat nu lastig is door de bezuinigingen in het verleden.

CDA, ChristenUnie en SGP willen het budget zodanig verhogen dat het in de buurt komt van de zogeheten NAVO-norm: 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens de ChristenUnie betekent dat voor het nieuwe kabinet een investering van twee miljard euro per jaar in Defensie.

Ook bij de politie en de veiligheidsdiensten moet er volgens veel partijen geld en personeel bij. De SGP denkt aan 5000 extra agenten. Meerdere partijen willen één wijkagent per 5000 inwoners.

Hooggeschoolde rechercheurs

Volgens het CDA is de rek er uit bij de politie, het OM en de rechterlijke macht. Vooral  bij de bestrijding van cybermisdrijven is een inhaalslag nodig. De VVD wil meer hooggeschoolde rechercheurs aannemen voor ingewikkelde zaken.

Die partij wil criminelen ook mee laten betalen aan de misdaadbestrijding. In beslag genomen crimineel vermogen moet in een fonds worden gestort. Daaruit kunnen dan weer nieuwe 'afpak-acties' worden betaald.

STER reclame