Bruine beer ANP

Staatssecretaris Van Dam gaat veel minder zoogdieren toestaan om te houden als huisdier. Nu worden er 276 soorten zoogdieren gehouden door particulieren. Met ingang van 1 juli schrapt Van Dam er 153.

Niet meer toegestaan zijn bijvoorbeeld de bizon, de bruine beer en de grijze reuzenkangoeroe. De staatssecretaris verbiedt het houden van deze dieren, omdat ze een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving of omdat hun welzijn niet kan worden gegarandeerd.

Risico's voor mens en dier

Van Dam heeft op basis van adviezen van deskundigen een lijst van 123 dieren opgesteld die wel als huisdier mogen worden gehouden. Bij het samenstellen van de lijst is gekeken naar mogelijke risico's voor mens en dier.

Voor eigenaren van een huisdier dat nu wel, maar straks niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Zij mogen het dier houden totdat het doodgaat. Maar fokken met deze dieren is verboden. Dieren die op grond van de overgangsregeling worden gehouden, moeten worden geregistreerd.

Onder strikte voorwaarden is ontheffing van het verbod mogelijk: hiervoor moet de eigenaar van een verboden dier kunnen aantonen dat hij genoeg specialistische kennis heeft om deze diersoort te kunnen houden. Ook moet het dier op een geschikte manier kunnen worden gehouden en het gevaar voor mensen moet tot een minimum worden beperkt.

STER reclame