AFP

De Amerikaanse president Trump heeft een verbod uitgevaardigd tegen lobbyen. De president verbiedt functionarissen van zijn regering hun leven lang om te lobbyen voor buitenlandse overheden. Voor andere lobbypraktijken geldt een verbod van vijf jaar.

De president zegt dat mensen die voor hem werken zich volledig moeten richten op hun baan en dat ze in dienst zijn van het Amerikaanse volk. Ze mogen zich niet laten afleiden door een toekomstig salaris dat ze zouden kunnen verkrijgen door de invloed van hun werk in de regering, zegt hij.

Trump had voor zijn verkiezing al duidelijk gemaakt dat hij Washington wilde bevrijden van corruptie en invloed van het bedrijfsleven. Een van zijn speerpunten bij de campagne was om, zoals hij het zelf noemde: 'het moeras droog te leggen'.

Het is nog onduidelijk hoe Trump het levenslange lobbyverbod wil gaan handhaven.

STER reclame