ANP

In het Tweede Kamerdebat over de nieuwe ontwikkelingen rond de Teevendeal is minister Van der Steur zwaar onder vuur komen te liggen. Vooral de oppositie is hard in haar oordeel, maar ook de regeringspartijen VVD en PvdA hebben veel vragen. 

Kamerleden uitten hun verbazing over de manier waarop Van der Steur zich als Kamerlid heeft bemoeid met antwoorden op Kamervragen aan zijn voorganger Opstelten. Ook vinden velen dat hij de Kamer daarna onjuist heeft geïnformeerd over zijn eigen rol. Verder betwijfelen Kamerleden of premier Rutte echt niet eerder op de hoogte was het bedrag van de deal.

ChristenUnie-leider Segers zei dat het niet meer gaat om het precieze bedrag van de deal met een drugscrimineel, maar om politieke moraal. Segers benadrukte dat de kwestie het vertrouwen tussen Kamer en kabinet raakt. "Het is de vraag of het vertrouwen nog te herstellen is. "

Ongeloofwaardigheid

SP-leider Roemer noemde het debat "het zesde functioneringsgesprek van Van der Steur". "Hij zal van verschrikkelijk goeden huize moeten komen om het gevoel van ongeloofwaardigheid weg te nemen." Volgens Roemer heeft Van der Steur als Kamerlid het werk van zijn collega's gesaboteerd en heeft hij er als minister over gelogen.

D66-leider Pechtold noemde de taakopvatting van Kamerlid Van der Steur ongekend. Hij wil weten wat de precieze bedoeling van Van der Steur was. Dat Van der Steur zegt dat zijn opmerkingen bij een conceptantwoord op Kamervragen aan de commissie-Oosting waren gegeven, doet volgens Pechtold niet ter zake. Ook hij vindt dat het een kwestie van vertrouwen is.

Maffiapartij

PVV-voorman Wilders zei dat het belangrijkste falen zit bij de premier. Wilders vindt dat die geen regie heeft gevoerd en dat hij geen gezag heeft. De PVV-voorman noemde de VVD een maffiapartij.

GroenLinks-leider Klaver zei dat al bij voorbaat vaststaat dat er een grote verliezer is: de democratie. En volgens CDA-leider Buma heeft Van der Steur als Kamerlid niet de waarheid gezocht, maar de politieke redding van de VVD.

"De VVD was er niet voor het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar het ministerie was er voor de VVD." Ook SGP-leider Van der Staaij benadrukte dat de Kamer ervan op aan moet kunnen dat de informatievoorziening aan het parlement deugt.  

Serieuze aantijgingen

VVD-fractievoorzitter Zijlstra benadrukte dat zijn partijgenoot Van der Steur zijn aantekeningen ter beschikking heeft gesteld aan de commissie-Oosting. Hij wees er ook op dat Van der Steur al heeft erkend dat hij zich als Kamerlid te veel heeft bemoeid met de beantwoording van Kamervragen door Opstelten. 

Zijlstra erkende wel dat de aantijgingen van deze week aan het adres van Van der Steur serieus zijn. Hij vindt dat Van der Steur die moet weerleggen.

Fractievoorzitter Kuiken van coalitiegenoot PvdA uitte zich ook kritisch. Ze vraagt zich af of Van der Steur met zijn omstreden opmerkingen bij de concept-antwoorden wel heeft bijgedragen aan het juist informeren van de Kamer. 

"De informatie over de herinnering van Teeven aan het bedrag van de deal had gepast in het antwoord van destijds en dus is de Kamer onjuist geïnformeerd." Volgens haar vragen de ontwikkelingen van deze week om een heel stevig verweer van Van der Steur. "Hier ligt staatsrechtelijk een serieus vraagstuk."

STER reclame