Waterschap vangt veel meer beverratten foto Pixabay

Het aantal gevangen beverratten aan de oostgrens in Drenthe en Overijssel is vorig jaar meer dan verdubbeld. Het waren er 325. Ook zijn er veel meer muskusratten geteld. Het Waterschap Vechtstromen ving er 4320, 500 meer dan het jaar ervoor. 

Herman Berkhof van het waterschap spreekt bij RTV Drenthe van een '"aanzienlijke toename".

Poortwachter

"Onze collega's van Hunze en Aa's (iets noordelijker) vangen ook meer beverratten. En dat geldt eigenlijk voor de hele oostgrens. Wij zijn als oostelijke waterschappen een beetje de poortwachter van Nederland en als je het hebt over de oostelijke waterschappen, dan spreek je van Limburg tot boven aan Groningen. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we de beverratten bij de grens zo veel mogelijk opvangen."

De beverrat is de grote broer van de veel bekendere muskusrat. Hij kan tot 60 centimeter lang worden en weegt al snel 6 kilo. De beverrat is niet zo'n fanatieke graver als de muskusrat. Maar hij kan nog meer schade aanrichten aan dijken en wateroevers dan de muskusrat omdat hij bestaande gaten - zoals konijnenholen - uitgraaft tot nest. Ook vreet de beverrat akkers kaal. 

Wateroverlast

Volgens Berkhof geeft het waterschap terecht prioriteit aan de bestrijding van beide rattensoorten. "De ratten zijn met name zo vervelend vanwege hun graafgedrag. Door de gaten krijg je instabiliteit in de dijken en taluds - en dat zou weer tot wateroverlast kunnen leiden. Wij zitten hier gelukkig in Hoog-Nederland, dat betekent dat we hier geen dijken hebben zoals bijvoorbeeld in Utrecht. Maar als wij er niet voor zorgen dat we de ratten bij de grens opvangen, krijgen ze elders in Nederland problemen. Dus in die zin maken we ons wel zorgen over de toename." 

Luchtdrukpistool

De ratten worden levend gevangen in kooien. "Daar wordt aas in gedaan, bijvoorbeeld winterwortels, appels of suikerbieten. Die rat loopt erin en het deurtje valt dicht. Binnen 24 uur komt een collega langs en dan wordt de rat met een luchtdrukpistool doodgeschoten. De ratten worden daarna vernietigd", zegt Berkhof.

STER reclame