Tennet legt 325 kilometer kabel met Denemarken aan
NOS NieuwsAangepast

Tennet bouwt stroomkabel tussen Nederland en Denemarken

 • Rob Koster

  Economieverslaggever

 • Rob Koster

  Economieverslaggever

Nederland breidt met steun van de Europese Commissie de elektriciteitsverbindingen met het buitenland uit. Vandaag zijn in de Eemshaven de werkzaamheden begonnen voor een verbinding met Denemarken.

Netbeheerder Tennet investeert de komende jaren ruim 20 miljard euro in nieuwe verbindingen. Het gaat niet alleen om verbindingen tussen landen maar ook om de verbindingen van windmolenparken op zee met het vaste land.

Windmolenpark op de Noordzee

Altijd wind

Nederland bouwt de komende jaren veel nieuwe windmolenparken op zee. In de nabije toekomst zullen die een groot deel van de elektriciteitsvoorziening verzorgen. Maar het waait ook wel eens niet in Nederland, en daarom worden de verbindingen met het buitenland steeds belangrijker.

Het elektriciteitsnetwerk van Tennet

Er zijn al vier verbindingen over land met Duitsland en twee over land met België. Verder is Nederland via kabels onder de zeebodem verbonden met Groot-Brittannië en Noorwegen. Daar komt dus nu een verbinding met Denemarken bij.

Ook indirect komen er verbindingen bij. Tennet is in Noord-Duitsland bezig met het aanleggen van een tweede verbinding met Noorwegen. Daarnaast wordt nagedacht over een tweede verbinding met Groot-Brittannië.

Volgens topman Mel Kroon van Tennet is uitbreiding van de verbindingen tussen Europese landen essentieel voor de toekomst: "De verbindingen met het buitenland faciliteren de introductie van groene energie".

Overheden hebben zich ten doel gesteld om de komende jaren in hoog tempo over te schakelen op schone energiebronnen als zon en wind. Deze schone energie wordt snel goedkoper en maakt kolen- en gascentrales op den duur overbodig. Maar in tegenstelling tot gas- en kolencentrales laten zon en wind zich niet door de mens bedienen.

Kolencentrale met windmolens in de Eemshaven in Groningen

Als het in Nederland niet waait en de zon schijnt niet, dan moet er toch ergens energie vandaan komen. Om te voorkomen dat er kostbare reservecapaciteit -bijvoorbeeld in de vorm van onrendabele gascentrales- achter de hand gehouden moet worden, zijn verbindingen met het buitenland noodzakelijk.

Nu krijgt Nederland al veel goedkope windenergie uit Duitsland. Met de Kerst was het zelfs weer even gratis. Nederland levert bijna permanent stroom voor een miljoen huishoudens in Groot-Brittannië.

Het gaat niet alleen om wind- en zonne-energie. Noorwegen levert Nederland schone energie uit waterkracht. Via België en Engeland kan Nederland ook kernenergie importeren. De Europese Commissie stimuleert de aanleg van transnationale stroomverbindingen met subsidie om Europa in de toekomst van genoeg schone energie te kunnen voorzien.

 • NOS
  In de Eemshaven wordt de eerste paal geslagen van het transformatorstation voor de kabel naar Denemarken
 • NOS
  Het transformatorstation in de Eemshaven voor de kabel naar Noorwegen
 • NOS
  De NorNed kabel loopt onderzee van de Eemshaven naar Feda in Noorwegen
 • NOS
  Vandaag werd in de Eemshaven de eerste paal geslagen van het transformatorstation voor de kabel naar Denemarken.
 • NOS
  Het transformatorstation in de Eemshaven voor de kabel naar Noorwegen

In de Eemshaven is de aanleg begonnen van de 325 kilometer lange verbinding met het Deense Endrup. In de Eemshaven begint ook de 580 kilometer lange kabel naar Noorwegen waarmee Nederland groene stroom uit waterkracht importeert. De kabels kunnen gelijkstroom over grote afstanden verplaatsen. 'Converter-stations' in de Eemshaven en op de Maasvlakte zetten gelijkstroom om in wisselstroom, zoals huishoudens gebruiken.

Nederland importeert nog veel windenergie, maar dat gaat veranderen. Als de Nederlandse windmolenparken klaar zijn, zal Nederland net als Duitsland en Denemarken regelmatig te veel stroom hebben, die dan via de transnationale verbindingen kan worden geëxporteerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl