Koning Willem-Alexander
NOS NieuwsAangepast

Bezorgde koning: het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden

Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak een oproep tot redelijkheid gedaan. Hij zei dat Kerstmis confronterend kan zijn en onthulde dat hij dit jaar geworsteld heeft met zijn toespraak.

De zorgen die de koning zich maakt kwamen tot uiting in zinnen als "het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden" en "velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars".

De koning constateert dat mensen die twijfelen over de toekomst het verleden vaak idealiseren. Hij vervolgde met de opmerking dat het verleden niet altijd zo rooskleurig was en dat er gelukkig ook veel goed gaat. "Laten we de problemen vooral eerlijk benoemen, maar als er een land is dat verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland."

Willem-Alexander riep op de samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig voelt, maar verbond daaraan de vraag of we dat nog wel kunnen, de problemen samen vreedzaam oplossen.

Erasmus

In dat verband stelde hij Erasmus als voorbeeld, de vrije, onafhankelijke geest die 500 jaar geleden de zaken scherp benoemde. Maar altijd bleef Erasmus zoeken naar redelijke argumenten en een vreedzame uitwisseling van ideeën, merkte de koning op.

De koning eindigde met de stelling dat mensen terecht verlangen naar veiligheid. Angst en woede zijn begrijpelijke emoties, maar "boosheid kan geen eindstation zijn". Laten we ons niet ingraven in ons eigen gelijk, maar samen de positieve krachten beschermen, zei de koning, die iedereen een gezegend kerstfeest toewenste.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl