Inspectie Leefomgeving en Transport
NOS Nieuws

Marinecomplexen onder verscherpt toezicht

Zes complexen van het Commando Zeestrijdkrachten zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport worden de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen niet nageleefd, zijn milieuvergunningen verouderd en zijn installaties niet volgens de regels onderhouden of gekeurd. Ook is er van alles mis met de brandveiligheid. Zo zijn vluchtwegen geblokkeerd en zitten branddeuren vast.

Er zijn onvolkomenheden gevonden in marinecomplexen in Den Helder, Texel, Doorn en Maartensdijk. De Inspectie had ook al diverse overtredingen geconstateerd. Omdat er de afgelopen maanden niet genoeg is verbeterd, is besloten tot het verscherpte toezicht.

Minister Hennis schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de bevindingen hoog opneemt. Ze benadrukt dat de regels zo snel mogelijk moeten worden nageleefd. Uit de milieu-inspecties is gebleken dat veel overtredingen eenvoudig kunnen worden voorkomen. Het Commando Zeestrijdkrachten moet de Inspectie maandelijks rapporteren over de voortgang. Ook Hennis zal de vorderingen nauwgezet volgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl