NOS NieuwsAangepast

Obama verbiedt 'voorgoed' olieboringen in poolgebied VS

De Amerikaanse president Obama heeft het grootste gedeelte van de noordelijke wateren van de VS verboden gebied verklaard voor oliewinning. Het poolgebied bij Alaska en delen van de Atlantische Oceaan zijn 'voorgoed' afgesloten voor toekomstige boringen naar olie en gas.

Het besluit moet volgens de afzwaaiend president het milieu in de regio beschermen. Hij baseert zich daarbij op een wet uit 1953. Daarin staat dat de president van de VS het delven van grondstoffen voor de kust permanent aan banden kan leggen.

Met de maatregel keert Obama zich ook tegen plannen van zijn opvolger Donald Trump. Trump wil juist inzetten op het gebruik van de fossiele energiereserves in de zeebodem.

Naar de rechter

Milieuorganisaties hopen dat Trump het verbod niet ongedaan zal maken. Als hij het aanvecht, stappen ze naar de rechter. Het Witte Huis zegt er vertrouwen in te hebben dat het besluit permanent is.

Trump zei tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij de gas- en olieboringen op zee wil intensiveren. Obama hamert er juist op dat de ecosystemen rondom Alaska erg kwetsbaar zijn voor olielekkages. Als het misgaat heeft dat mogelijk grote gevolgen voor de natuur en de inheemse bevolking, die van de natuur afhankelijk is.

Weinig olieboringen

Het verbod heeft geen effect op bestaande contracten voor olie- of gaswinning. Naar verhouding wordt er in het poolgebied zeer weinig geboord naar olie. Het is moeilijker en duurder dan op andere locaties. Om die redenen stopte Shell vorig jaar met boringen in Alaska.

Canada heeft een vergelijkbare maatregel getroffen in haar eigen wateren, als teken van samenwerking. Dit besluit zal om de vijf jaar worden geëvalueerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl