De spellingscontrole als hulpmiddel tijdens het eindexamen is geen optie meer voor kinderen met dyslexie
NOS Nieuws

Bussemaker: te veel leerlingen met dyslexieverklaring

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vinden dat zorgelijk veel leerlingen een dyslexieverklaring krijgen. Scholieren met zo'n verklaring kunnen van diverse faciliteiten profiteren. Zo kunnen ze langer over een examen doen of krijgen ze de vragen voorgelezen.

De media hebben er de afgelopen tijd vaak over bericht dat de verklaringen misschien te makkelijk worden afgegeven en de Tweede Kamer wilde daar opheldering over. Het ministerie van Onderwijs heeft nu onderzoek gedaan en ook de Inspectie van het Onderwijs heeft de kwestie bekeken.

Hoge percentages

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij 30 procent van de scholen in het basisonderwijs 10 tot 19 procent van de leerlingen de eindtoets deed met een dyslexieverklaring. Bij zo'n 8 procent van de basisscholen was dat percentage hoger.

Verder had op 40 procent van de vmbo-scholen 20 procent of meer van de eindexamenleerlingen met een 'beroepsgerichte leerweg' zo'n verklaring.

Bussemaker en Dekker vinden percentages van 20 niet te verklaren. Volgens internationaal onderzoek is een dyslexiepercentage van rond de 10 normaal. De bewindslieden willen nader onderzoek doen. Ze houden er rekening mee dat sommige leerlingen ten onrechte het etiket dyslexie hebben gekregen en dat aantal willen ze terugdringen.

Kwalijk

"Dit is kwalijk, omdat deze leerlingen zo niet het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om van hun lees- en/of spellingsproblemen af te komen", schrijven de minister en de staatssecretaris. Ze denken ook dat een groep leerlingen misbruik maakt van de mogelijkheden en op "oneigenlijke wijze" een verklaring krijgt. Ook dat vinden ze kwalijk.

Bussemaker en Dekker benadrukken dat er al maatregelen zijn genomen, zoals het sturen van checklists aan scholen en het voeren van gesprekken met beroepsgroepen over duidelijkere richtlijnen voor de diagnose. Verder komt er betere voorlichting aan ouders.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl