ANP
NOS NieuwsAangepast

'Kinderen willen meer aandacht en minder werkdruk'

Veel kinderen willen echte aandacht van de mensen om hen heen. Dat komt naar voren uit de antwoorden van zo'n 2000 kinderen aan de Kinderombudsvrouw, die daarvoor een Kinderrechtentour door Nederland deed.

Het is voor het eerst dat een Kinderombudsman op zo'n grote schaal onderzoek heeft gedaan onder kinderen. In het onderzoek werd kinderen onder de 18 jaar gevraagd met welke onderwerpen de Kinderombudsvrouw aan de slag moet.

Vragenlijst

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ging in gesprek met kinderen op scholen, bij jeugdzorginstellingen, een ziekenhuis, bij belangenorganisaties en jongerenraden. Daarnaast vulden ruim 2000 kinderen een vragenlijst in. Zo'n 1400 daarvan werden geheel ingevuld.

Uit deze rondgang en de vragenlijst kwam naar voren dat de meeste kinderen meer aandacht en minder werkdruk willen op school.

Het is mijn taak om op te komen voor de rechten van kinderen. Om dat goed te kunnen doen, wil ik eerst van hen horen wat zij belangrijk vinden.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

Uit de enquête blijkt dat de meeste kinderen opgroeien in een fijne omgeving en dat ze zich prettig voelen. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,4. Dat geldt niet voor alle kinderen in Nederland. 10 procent van de kinderen geeft zijn leven een onvoldoende.

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met problemen thuis; zij geven hun leven gemiddeld een 5,9. Kinderen van ouders die ruzie met elkaar maken omdat ze gaan scheiden of gescheiden zijn, geven hun leven een 6,3 en kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, komen uit op een 5,9. Ook kinderen die hebben aangegeven dat er thuis weinig geld is geven hun leven een lager rapportcijfer dan de meeste kinderen (6,6).

School

Veel kinderen willen dat de Kinderombudsvrouw de situatie op school aanpakt. Ze ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod.

De Kinderombudsman gaat bekijken hoe ze de situatie kan verbeteren. Ze wil verder onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs.

Niet-representatief

Het rapport 'Als je het ons vraagt' is geen representatief onderzoek, zo geeft de Kinderombudsman zelf aan. Zo vulden veel meer meisjes de vragenlijst in dan jongens. Er deden daarnaast veel meer havo- en vwo-scholieren mee dan vmbo'ers.

"Er is niet geprobeerd om volledig representatief te zijn. Het doel was een beeld te krijgen van wat er leeft onder jongeren, en waar we verder onderzoek naar moeten doen'', zegt een woordvoerder van Kinderombudsvrouw.

De Kinderombudsvrouw presenteert naast het rapport over de Kinderrechtentour vandaag ook de vijfde Kinderrechtenmonitor. Daarin is in kaart gebracht welke veranderingen er zijn in wetgeving en beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het internationale Kinderrechtenverdrag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl