ANP

Moslimouders in Amsterdam hebben vorig jaar voor zo'n 285.000 euro bij de gemeente gedeclareerd voor koranlessen voor hun kinderen. Het geld kwam uit een regeling voor minima. De Volkskrant en het AD berichten hierover op basis van informatie van het klokkenluidersplatform Publeaks.

De regeling voor minima is bedoeld voor scholieren, die er onder meer schoolboeken, bijles, sport en danslessen van kunnen betalen. De gemeente gaat nu onderzoeken hoe het kan dat er ook godsdienstlessen in moskeeën van worden betaald, en of dat wenselijk is. Nu worden declaraties alleen steekproefsgewijs gecontroleerd.

SP-wethouder van Sociale Zaken Arjan Vliegenthart zegt in de Volkskrant dat hij wil weten hoe het zit, maar dat hij zich inhoudelijk niet te veel wil bemoeien met waar ouders de scholierenvergoeding aan uitgeven. Hij gaat met moskeeën praten over de kosten van de koranlessen, ook al omdat hij van religies verwacht dat ze onderwijs in de geloofsleer uit eigen zak betalen. 

STER reclame