Traditionele Zwarte Piet en Roetveegpiet ANP

Gekleurde pieten, roetveegpieten, of traditionele zwarte pieten: in welke kleur en rol schoolkinderen Zwarte Piet gaan zien, verschilt niet alleen per gemeente of scholenkoepel, maar ook van school tot school. Scholen kijken vooral naar de samenstelling van de wijk waarin ze staan bij het bepalen van het uiterlijk van Piet. In het hele land komt Sinterklaas vandaag op scholen om zijn verjaardag te vieren. Hij wordt daarbij traditioneel begeleid door zijn Pieten.

De NOS vroeg schoolbesturen in het hele land hoe zij omgaan met de kleur van Piet. Meer dan de helft van de schoolbesturen laat weten dat zij hun aangesloten scholen hebben aangeraden naar de samenstelling van de wijk te kijken. Volgens de besturen voelen de scholen samen met de medezeggenschaps- en ouderraden het beste aan wat er binnen hun school of wijk speelt. Uit de rondgang blijkt in het algemeen dat buiten de Randstad de meeste Pieten zwart zijn, in de Randstad verandert hij
langzaam.

Een aantal schoolbesturen geeft wel een richtlijn uit, waarin zij vooral de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens volgen. Dat betekent dat Piet binnen drie jaar aangepast wordt op stereotype kenmerken als zwarte kleur, rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen. Nog steeds gaat het hier om een richtlijn, scholen mogen zelf aan de hand van dit advies invulling geven aan het precieze uiterlijk van Piet.

Schoolbestuur BOOR in Rotterdam heeft de scholen gevraagd Zwarte Piet te ontdoen van de discriminatoire kenmerken, maar schrijft niets voor. "Dit moet gewoon op schoolniveau besloten worden. Het is ook best mogelijk dat scholen samen met ouders tot een andere invulling van Piet komen," zegt het bestuur.

Kinderfeest

Uit de rondgang bleek dat de meeste scholen traditionele Zwarte Pieten houden. Veel schoolbesturen vertellen dat de discussie bij hen niet zo leeft. Stichting Opmaat Tilburg adviseerde de scholen om te kijken naar hun omgeving. "Als er geen discussie is, dan hoeft er ook niets aangepast te worden. Kijk naar je omgeving en beweeg mee," is het advies van de voorzitter. Hij vindt dat het vooral een kinderfeest moet blijven.

Dit jaar maakte het Sinterklaasjournaal niet echt een keuze, dus doen wij dat ook niet.

Schoolbestuur Leerplein 055

In Utrecht gooide een aantal scholen vorig jaar het roer al om, door bijvoorbeeld Minions in te zetten. Schoolbestuur SPO Utrecht laat weten dat er ook dit jaar geen Zwarte Pieten op hun scholen zijn. Sommige Utrechtse scholen omarmen wel de Roetveeg- of de Kleurenpiet.

Voor scholen is het Sinterklaasjournaal een belangrijke leidraad. In het programma waren dit jaar zwarte, witte en gekleurde Pieten te zien. Schoolbestuur Leerplein 055 in Apeldoorn volgt het Sinterklaasjournaal altijd nauwlettend. "Dit jaar maakte het Sinterklaasjournaal niet echt een keuze, dus doen wij dat ook niet. De meeste Pieten zullen hier gewoon zwart zijn, maar zonder oorbellen en rode lippen".

STER reclame