ANP

Organisaties in de gezondheidszorg hebben afspraken gemaakt om de verspilling van medicijnen aan te pakken. Het akkoord is een uitvloeisel van het 'Meldpunt Verspilling', dat minister Schippers in het leven had geroepen. Daar kwamen meer dan 22.500 meldingen binnen.

Een van de afspraken is dat patiënten medicijnen die ze voor het eerst gebruiken voortaan voor nog maar hooguit vijftien dagen meekrijgen. Veel apotheken hanteren die stelregel al. Het is de bedoeling dat er eerst wordt gekeken of een middel goed werkt, voordat apothekers medicijnen voor een langere periode aan iemand geven. Als medicijnen meer kosten dan 1.000 euro per maand, worden de middelen de eerste zes maanden niet langer dan voor één maand meegegeven.

Schippers vindt de afspraken tussen de organisaties een mooie stap. "Het is zonde als medicijnen ongebruikt moeten worden weggegooid, zeker als dat door slimmer voorschrijven kan worden voorkomen."

Er zijn ook afspraken gemaakt over intensieve zorg thuis, bijvoorbeeld in de laatste fase van iemands leven. De patiënt (of zijn naasten) bepaalt dan meer dan nu samen met de zorgverlener welke middelen nodig zijn en welke niet. Nu blijven na iemands dood vaak nog grote hoeveelheden medicijnen over.

STER reclame