Bisschop De Korte tijdens een mis
NOS NieuwsAangepast

Katholieken bidden met nieuw Onze Vader

Het zal even wennen zijn voor katholieken deze zondagmorgen. Het vertrouwde Onze Vader wordt vanaf vandaag, de eerste zondag van de adventstijd, net even anders gebeden.

Er was een nieuwe vertaling nodig omdat Rome wil dat iedereen in hetzelfde taalgebied hetzelfde gebed bidt. Omdat tot nu toe Nederland en Vlaanderen een eigen versie hadden, moest er een nieuw gebed worden gemaakt.

De 3 varianten van het Onze Vader

De belangrijkste veranderingen (.pdf) komen aan het einde van het gebed. "Leid ons niet in bekoring" wordt nu "Breng ons niet in beproeving". De exegeten oordeelden dat "bekoring" kan leiden tot misverstanden, omdat het een positieve connotatie heeft, zoals bekoorlijk.

Voor de Belgen verandert er meer. Veel formuleringen uit de Nederlandse versie zijn overgenomen zoals "hemelen" in plaats van "hemel". Ook is "Geheiligd zij Uw naam" voortaan "Uw naam worde geheiligd". Dat zou beter aansluiten bij de andere zinnen waarin het werkwoord achteraan staat.

Speciaal magazine

De bisschoppen erkennen dat het even wennen zal zijn voor gelovigen. "Het is niet gemakkelijk voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling", erkent bisschop Jan Liesen van Breda. Hij wijst er echter op dat eerdere veranderingen ook zijn ingeburgerd.

Om het de gelovigen makkelijker te maken zijn gebedskaartjes beschikbaar en inlegvellen voor missalen. Ook is er een speciaal magazine uitgebracht met meer informatie, Het Gebed van de Heer.

Protestant

Overigens hebben de protestantse kerken een andere versie van het gebed. Daarin wordt "beproeving" "verzoeking" genoemd en wordt er niet om verlossing van het "kwade" gevraagd, maar van het "boze".

Ook kent deze versie nog een zin extra: "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl