NOS NieuwsAangepast

Artsen: 1366 behandelingen zijn zinloos

Artsen hebben een overzicht gemaakt van behandelingen die volgens hen geen zin hebben. Volgens de Volkskrant gaat het om 1366 'niet-doen-verrichtingen'.

Het zijn behandelingen waarvan niet wetenschappelijk is bewezen dat ze effect hebben of die net zo goed kunnen worden overgeslagen. Een derde van die behandelingen draait om diagnostiek, veertig procent om medicatie. Een kijkonderzoek bij knieklachten is bijvoorbeeld vaak niet nodig en patiënten met de longziekte COPD krijgen te vaak zware medicijnen die niet werken, zeggen de artsen.

Veel zinloze behandelingen worden gedaan omdat artsen ze nu eenmaal ooit hebben geleerd, omdat hun collega's het ook doen of omdat patiënten erop aandringen. In de databank voor medisch specialisten is sinds deze week de waarschuwing opgenomen dat terughoudendheid vaak de beste optie is.

In een klein deel van de gevallen kunnen de behandelingen uit het overzicht wel degelijk helpen bij het stellen van een diagnose of het behandelen van een kwaal.

Voordelen

Door af te zien van zinloze behandelingen, kunnen de kosten van de zorg worden beperkt. De zorgkosten bedroegen vorig jaar ruim 95 miljard euro. Dat is veertig procent meer dan tien jaar geleden.

De koepel van acht academische ziekenhuizen (NFU) kreeg drie jaar geleden van minister Schippers het verzoek te onderzoeken hoe de gezondheidszorg betaalbaar kan blijven. Daaruit is het overzicht voortgekomen dat vandaag aan Schippers wordt overhandigd.

Naast de gepresenteerde lijst, gaan ziekenhuizen de komende tijd acht andere voorbeelden nader onder de loep nemen om daarmee een bevestiging te krijgen dat die onderzoeken net zo goed geschrapt kunnen worden. De artsen willen onder meer weten waarom infusen en katheters niet sneller worden verwijderd omdat die een bron van infecties kunnen zijn.

Het is nog niet bekend hoelang die acht vervolgonderzoeken zullen duren.

Minister Schippers noemt het geweldig dat de artsen de handschoen hebben opgepakt. Als is vastgesteld dat een behandeling niet zinnig is, wordt het automatisch niet vergoed via het basispakket. De minister kan niet inschatten hoeveel geld hierdoor bespaard kan worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl