Uitzicht op het IJsselmeer vanaf Hindeloopen
NOS NieuwsAangepast

Natuurbeschermers en watersporters tegen windpark in IJsselmeer

 • Jikke Zijlstra

  Redacteur

 • Henrik-Willem Hofs

  Verslaggever

 • Jikke Zijlstra

  Redacteur

 • Henrik-Willem Hofs

  Verslaggever

Natuurorganisaties en watersportverenigingen vechten samen met burgers de bouw van een groot windmolenpark in het IJsselmeer aan. De 89 windmolens voor de Friese kust zijn schadelijk voor de natuur en bederven de rust en ruimte op het IJsselmeer, zeggen onder meer Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Watersportverbond.

"Een windmolenpark op deze plek is niet goed voor de natuur in het IJsselmeer en de nabij gelegen Waddenzee", zegt Chris Bakker van It Fryske Gea en woordvoerder namens alle organisaties. "Hier leven veel bijzondere vissen, vogels en vleermuizen. Voor die laatsten kunnen windmolens zelfs dodelijk zijn, als ze een klap van een wiek krijgen."

Grens bereikt

Ook watersporters en natuurliefhebbers hebben volgens de organisaties last van de windmolens. "Zij komen naar het IJsselmeer om te genieten van de weidsheid, rust, ruimte en duisternis", zegt Bakker. "Bijna negentig torenhoge windmolens doen daar sterk afbreuk aan." Bovendien, zo stelt Bakker, staan er nu al windmolens op allerlei plekken in het IJsselmeer. "De optelsom van alle parken bij elkaar is zonder meer negatief. De grens is bereikt."

Natuurorganisaties tegen windpark op IJsselmeer

Achtertuin

En dus gaan de organisaties en omwonenden bij de Raad van State in beroep tegen de vergunning die Windpark Fryslan heeft gekregen. "Begrijpelijk, maar ook jammer", vindt directeur De Groot van het windpark. "Ik snap dat er een groot spanningsveld zit tussen de wens om duurzame energie op te wekken, en de locatie waar dat moet gebeuren. De meeste mensen zijn voor windenergie, maar liever niet bij hen in de achtertuin."

Volgens De Groot is de huidige locatie in het IJsselmeer de beste optie. "Na uitgebreid onderzoek kwamen we uit op deze plek: meer dan zes kilometer uit de kust, dus ver weg van bebouwing, en het minst schadelijk en hinderlijk voor natuur en watersporters. Bovendien is het beter om een groot park aan te leggen, dan tien of meer kleine parkjes verspreid over de provincie."

Moeilijk te verteren

Milieuorganisatie Greenpeace vindt het "moeilijk te verteren" dat behalve bewoners nu ook natuurorganisaties in verzet komen. "Al is het maar omdat de natuur ook ernstig wordt bedreigd door klimaatverandering", zegt campagneleider Joris Wijnhoven. Grotere windparken stuiten volgens Wijnhoven doorgaans op meer weerstand, maar zijn onontbeerlijk om de ambities te halen die in het Energieakkoord zijn afgesproken.

Daarin staat dat in 2020 in Nederland 6000 megawatt aan windenergie moet staan. Op dit moment staat de teller op 3210 megawatt; iets meer dan de helft dus. "Als dit park er niet komt, lopen we nog eens 320 megawatt mis", zegt Wijnhoven.

 • Pondera Consult
  Uitzicht op het IJsselmeer vanuit Holle Poarte
 • Pondera Consult
  Uitzicht op het IJsselmeer vanuit Stavoren
 • Pondera Consult
  Uitzicht op het IJsselmeer vanaf het strand in Workum

Nu al is duidelijk dat het uiteindelijke doel waarschijnlijk niet op tijd wordt gehaald, constateerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland begin dit jaar. Dat merken ook de provincies, die ieder een eigen bijdrage moeten leveren. De ene provincie ligt veel meer op koers met het plaatsen van windmolens dan de andere. Zo heeft Zeeland 92 procent van haar doel gehaald, terwijl in Drenthe de teller pas op 8 procent staat. In Friesland is tot dusver ruim 37 procent gehaald.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl