Het beeld uit de Bronstijd lijkt sprekend op De Denker van Rodin AFP

Hij zit op de rand van een steen en heeft zijn hand onder zijn kin. Hij denkt diep na; niemand weet waarover. 

Je zou denken dat het om het kunstwerk De Denker gaat van de Franse beeldhouwer Rodin, maar niets is minder waar. Het kleien beeld is recent gevonden in de Israëlische stad Yehud. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het beeld uit de Bronstijd komt en zo'n 3800 jaar oud is.  

De vondst is slechts 18 centimeter hoog: dat is tien keer keer kleiner dan het beeld van Rodin. Het is gevonden in een oud graf tijdens archeologische opgravingen. Ook werden in de buurt een dolk, pijlpunten en een bijl gevonden. Door al deze voorwerpen denken de onderzoekers dat de overledene een belangrijk persoon was. 

De Denker van Rodin staat in Museum Rodin in Parijs AFP

"Het lijkt erop dat men eerst een karakteristieke pot heeft gemaakt, en vervolgens het beeld daarop heeft geplaatst. Zoiets als dit is hier nog nooit ontdekt", zegt Gilad Itach, die deze opgraving leidt. "Het is onduidelijk of het beeld door de pottenbakker is gemaakt, of door een andere ambachtsman."

STER reclame