NOS NieuwsAangepast

Daling veenbodem gaat tot 2050 miljarden euro's herstel kosten

De Nederlandse veengrond is zo instabiel dat die vooral in stedelijk gebied de komende jaren daalt. Daardoor ontstaat schade aan gebouwen, wegen, riolering en kades. Voor het totale herstel is meer dan 20 miljard euro nodig, zegt onderzoeker Gert Jan van den Born van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Naar schatting zijn de extra herstelkosten aan de infrastructuur door de bodemdaling tot 2050 maximaal 5,2 miljard euro, en die aan funderingen van woningen en bedrijven zeker 16 miljard euro. Wat het platteland betreft, wordt een bedrag genoemd van 1 miljard.

De herstelkosten kunnen lager uitvallen als er maatregelen worden genomen. Van den Born denkt daarbij aan zorgvuldiger keuzes van geschikte bouwlocaties en een betere beheersing van het grondwaterpeil.

Om bijvoorbeeld uitdroging van de bodem op het platteland te voorkomen zijn "geleidelijke vernatting en onderwaterdrainage nodig." Op die manier kan de komende jaren voor 200 miljoen euro aan schade worden voorkomen, zegt de onderzoeker.

Dorpen en steden

In dorpen en steden moet volgens Van den Born veel beter worden bekeken waar wel en niet gebouwd kan worden om verzakkingen te voorkomen. "Daarbij moet ook een rol spelen welke bouwmethode en techniek gebruikt worden." Als voorbeeld wordt het centrum van Gouda genoemd, waar de gevolgen van de verzakking al merkbaar zijn.

Ongeveer negen procent van de Nederlandse bodem bestaat uit laagveen. De waterschappen verlagen het waterpeil voor de landbouw zodat boeren meer gewassen kunnen verbouwen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl