Vrouwe Justitia
NOS Nieuws

Kabinet steunt Europees Openbaar Ministerie

Het kabinet steunt een voorstel voor een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Eerder sprak de Tweede Kamer zich uit tegen het plan daarvoor van de Europese Commissie. De Kamer tekende via een 'gele kaart' in 2013 bezwaar aan en andere parlementen sloten zich daarbij aan. Ze vonden dat justitiezaken beter op nationaal niveau kunnen worden geregeld.

Brussel wil met het EOM de jacht opvoeren op criminelen die fraude plegen met Europees geld. Minister Van der Steur schrijft nu aan de Tweede Kamer dat een overgrote meerderheid van de lidstaten voor de oprichting van een Europees OM is en dat het eigenlijk wel vaststaat dat het er komt.

Verder benadrukt hij dat het oorspronkelijke plan uit 2013 op verschillende punten is aangepast. Zo is meer afgebakend om welke zaken het precies gaat, komt er meer ruimte voor het EOM om een zaak aan de nationale autoriteiten over te laten en zijn er meer mogelijkheden tot controle voor de nationale parlementen. Het kabinet vindt, alles afwegend, dat onder die omstandigheden niet-deelname niet in het Nederlands belang zou zijn.

Betrokken bij verdere ontwikkeling

Als het EOM doorgaat en Nederland tegenstemt, zal Nederland van het nieuwe instituut toch verzoeken om rechtshulp krijgen waar het waarschijnlijk toch aan mee moet doen, schrijft Van der Steur. Hij noemt verder als argument om toch met het EOM in te stemmen dat Nederland dan betrokken is bij de verdere ontwikkeling en het praktisch functioneren ervan.

Het kabinet is dus van plan alsnog akkoord gaan. Maar Van der Steur schrijft in zijn brief dat als de Kamer het EOM blijft afwijzen, het kabinet dat zal respecteren en in Brussel tegen zal stemmen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl