ANP

Het was het zoveelste incident tussen Turkije en de Europese Unie. Het afzeggen van het bezoek van een delegatie uit het Europees Parlement aan Turkije. Turkije liet weten dat ministers en parlementsleden niet wilden praten met de Nederlandse Europarlementariër Kati Piri.

Ze zouden alleen spreken met haar collega Elmar Brok. Een ongekende maatregel volgens de voorzitter van het Europees Parlement Schulz.

Schulz: "Mevrouw Piri en de Turkse regering zijn het op veel vlakken totaal met elkaar oneens, maar dat is democratie. Het is onacceptabel als een ander land bepaalt wie van ons daar op bezoek komt."

Schulz over de geannuleerde afspraak Kati Piri

Andere bezoeken gaan voorlopig wel door. We moeten blijven praten.

Schulz

Om dat duidelijk te maken, zegde Schulz dit bezoek af. Maar er staan de komende tijd meer bezoeken van Europarlementariërs gepland. Die gaan voorlopig gewoon door, zegt Schulz. "We moeten blijven praten."

Maar is het niet gek om het ene bezoek uit protest af te zeggen, om vervolgens het andere bezoek gewoon door te laten gaan? Volgens Schulz niet per se. "Er staat een bezoek gepland van de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement. We gaan nu bekijken of het logisch is om dat bezoek wel door te laten gaan. Volgende week praten we daar weer over."

De ergernis over Turkije wordt in Brussel steeds groter, zeker ook in het Europees Parlement. Maar tegelijk is er het besef dat Turkije en Europa van elkaar afhankelijk zijn. De EU heeft het bekende vluchtelingenakkoord met Turkije gesloten, maar er is nog een ander dossier dat voor de EU erg belangrijk is: Cyprus.

Cyprus heeft een Turks en een Grieks deel, die elkaar officieel niet erkennen. Turkije erkent het Griekse deel van Cyprus niet als zelfstandig land, andersom erkent de EU het Turkse deel niet.

Drukke onderhandelingen

De afgelopen maanden is er opnieuw druk onderhandeld om aan deze situatie een einde te maken. De onderhandelaars hebben als doel om nog voor het eind van het jaar met een akkoord te komen. Dat lijkt achter de schermen een grote rol te spelen in het besluit niet direct alle bezoeken aan Turkije af te zeggen.

Schulz zegt het in bedekte termen ook. "Misschien hebben we morgen wel een akkoord over andere, grote onderwerpen. Langlopende problemen in Europa, waar we ook de samenwerking met Turkije nodig hebben."

De commissie van mensenrechten gaat ook vaak naar Turkije. Dat is heel goed.

Schulz

Piri zelf is ook tegenstander van het afzeggen van alle Europese bezoeken aan Turkije. "Er gaat binnenkort een commissie van het Europees Parlement die toezicht houdt op het Europees geld dat wordt uitgegeven aan vluchtelingen in Turkije. Niet meer dan terecht dat die commissie dat toezicht ook zal blijven houden. De commissie van mensenrechten gaat ook vaak naar Turkije. Dat is heel goed." 

Pas over een week komen de fractievoorzitters van het Europees Parlement weer bijeen om om te beslissen of al die andere bezoeken aan Turkije gewoon doorgaan. Daarmee kopen de voorzitters in ieder geval wat tijd om te kunnen afwegen of ze een ferm signaal willen afgeven of dat ze liever hun relatie met Turkije goed houden.

STER reclame