Annemieke de Jong was zelf een studerende moeder
NOS Nieuws

'Meer doen voor zwangere studenten en studerende moeders'

Onderwijsinstellingen moeten meer doen om uitval van zwangere studenten en studerende moeders te voorkomen. Dat staat in een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, die heeft gekeken wat er wordt gedaan voor zwangere studenten en studenten die voor hun kinderen moeten zorgen. De uitval is hoog, maar er is niet veel geregeld voor deze groep.

Vorig jaar waren er 12.000 studerende moeders en zwangere studenten. Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de helft van de mbo-studenten de opleiding verlaat zonder diploma. Op het hbo en de universiteit is het aantal uitvallers nog hoger, ongeveer twee derde van de studerende moeders redt het daar niet.

Eigen keuze

Studenten lopen tegen praktische problemen aan, zoals kolfruimtes die alleen toegankelijk zijn voor personeel. Verder is zwangerschapsverlof voor mbo'ers niet wettelijk geregeld. Het ministerie legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de onderwijsinstellingen.

Maar die doen er weinig aan, merkt ook het Steunpunt Studerende Moeders. "Bij ons melden zich bijna dagelijks vrouwen die geheel afhankelijk zijn van de goodwill van een docent of studiebegeleider. Draaiboeken liggen meestal niet klaar. Een aantal instellingen zegt zelfs dat 'zoiets niet bij ons gebeurt'", vertelt oprichter Annemieke de Jong van het steunpunt.

Veel studenten lopen tegen urennormen en aanwezigheidsplicht aan. De Jong: "Als je iets later bent omdat je je kind naar de opvang moet brengen, of iets eerder weg moet om je zieke kind op te halen, krijg je meestal te horen dat het je eigen keuze was en dat je een vak maar over moet doen. En dat terwijl het bij topsporters geen probleem is."

Maatwerk

Naar aanleiding van het onderzoek wil het Steunpunt Studerende Moeders dat de minister de onderwijsinstellingen gaat verplichten regels op te stellen. Maar volgens de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen is het maatwerk en moet individueel gekeken worden wat er nodig is. Die verantwoordelijkheid ligt bij de onderwijsinstellingen zelf.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl