NOS NieuwsAangepast

Ontslag raadsgriffier vanwege declareren 48 mille aan privékosten

De raadsgriffier van de gemeente Westland heeft zijn werkgever voor ten minste 48.000 euro privé-uitgaven laten opdraaien, blijkt uit onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche. De topambtenaar is al sinds september geschorst. Vanavond besliste de gemeenteraad in een besloten vergadering dat de griffier per direct wordt ontslagen en dat de schade op hem wordt verhaald.

De man liet onder meer de gemeente opdraaien voor privé-uitgaven, heeft zich schuldig gemaakt aan het schenden van zijn geheimhoudingsplicht en bejegende ondergeschikten en anderen onheus, concluderen de onderzoekers.

Windmolens

De griffier is naast zijn werk voor Westland actief in Lokaal 13, een organisatie die zich onder meer verzet tegen de plaatsing van windmolens op land. Uit het onderzoek blijkt dat de man onder meer de kosten van juridisch advies aan die organisatie betaalde uit het griffiebudget. In totaal ging het om een bedrag van 47.739 euro over 2015 en 2016. Hoffmann spreekt van een "benadering van de daadwerkelijk gemaakte kosten".

De griffier zelf bestrijdt de aantijgingen. Hij spreekt van een "fishing expedition" met als doel "verwijten te construeren". Hij heeft naar eigen zeggen alles weerlegd. De man kondigt aan een aanklacht in te dienen wegens smaad en de schade te verhalen. "Alle uitgaven voor Lokaal 13 waren legitiem en vielen binnen het mandaat van de griffier."

Reguliere werkzaamheden

Verschillende griffiemedewerkers zeggen dat zij opdracht kregen om zich in werktijd in te zetten voor de organisatie van hun baas. Eén van hen zegt daar ongeveer de helft van zijn werkweek mee bezig te zijn geweest.

Volgens de griffier behoorde dit tot de reguliere werkzaamheden van zijn medewerkers en had hij bovendien toestemming om kosten voor Lokaal 13 uit de griffiepot te betalen.

In het onderzoek komen nog verschillende andere punten aan de orde die de integriteit van de topambtenaar raken. Zo mailde hij vertrouwelijke informatie over de asbestbrand in het Westland door aan een gemeenteraadslid van oppositiepartij LPF. Ook lekte hij informatie naar journalisten. Een lid van een andere grote oppositiefractie ontving in totaal 259 e-mails van de griffier in BCC.

Verder zou hij zijn medewerkers verbaal hebben geïntimideerd.

Ook van al deze punten zegt de man dat ze niet kloppen. Zo stelt hij dat het zijn taak is als griffier om de informatiepositie van de oppositie op hetzelfde niveau te houden als dat van coalitiepartijen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl