NOS NieuwsAangepast

Verplichte opvoedcursus voor alle ouders bepleit

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik wil een verplichte opvoedcursus voor alle jonge ouders. De werkgroep noemt dat broodnodig om het grote aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld.

De Amsterdamse burgemeester Van der Laan, die voorzitter is van de Taskforce, wijst erop dat het normaal is dat mensen een cursus volgen om te bevallen. "Waarom vinden wij het ook niet normaal dat voor al die vele jaren daarna ouders leren hoe je kinderen opvoedt."

Van der Laan denkt dat zo'n opvoedcursus verplicht moet zijn. "Je kan niet zeggen: jullie zijn een zwak gezin of jullie zijn moeilijk, dat werkt stigmatiserend." Hij vindt dat hij zelf ook zo'n cursus had moeten volgen. "Dat had me een paar fouten gescheeld."

'Stel opvoedcursussen voor ouders verplicht'

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik bepleit naast een cursus ook het delen van informatie, bijvoorbeeld door artsen. Van der Laan vindt dat in het uiterste geval privacy geschonden mag worden om een kind te kunnen helpen.

"Privacy is ongeveer heilig, maar soms gaat het ten koste van het belang van een kind. Dat mag nooit gebeuren", vindt Van der Laan.

De Taskforce moet onderwerpen als kindermishandeling en seksueel misbruik op de agenda zetten van bestuurders, managers en professionals. Het pleidooi voor ander beleid wordt nu gedaan omdat het de Week tegen Kindermishandeling is.

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is in 2012 ingesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid.

Samenwerking

Staatssecretaris Van Rijn en minister Van der Steur hebben nog geen concrete reactie op het voorstel over de verplichte opvoedcursus. Wel omarmen ze het pleidooi van de Taskforce voor meer samenwerking om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen.

De bewindslieden willen dat gemeenten, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, politie, onderwijs en andere betrokkenen nog meer gezamenlijk in actie komen. "Wij willen graag samen met de Taskforce kijken hoe we dat het beste kunnen vormgeven", zeggen Van Rijn en Van der Steur.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl