ANP
NOS Nieuws

Nederland en Frankrijk ruziën over grens Sint Maarten

De regering van het Nederlandse deel van Sint Maarten is kwaad over een actie van de Franse autoriteiten. Eind oktober viel de Franse politie een restaurant binnen in het grensplaatsje Oyster Pond, dat volgens de regering van premier William Marlin tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort. Het restaurant heeft volgens de Fransen geen belasting betaald en zou ook geen vergunning hebben voor een geplande verbouwing.

Maar de eigenaar betaalde belasting in het Nederlands deel en kreeg via de Nederlandse autoriteiten ook een bouwvergunning.

Na de inval hebben de Fransen de toegangsweg naar een watersportpark en het restaurant gebarricadeerd. Volgens premier Marlin "een daad van agressie".

Saint Martin

Het hele eiland heet in het Nederlands Sint Maarten, maar wordt internationaal aangeduid als Saint Martin (of St. Martin) en is opgedeeld in twee delen: het Franse deel en het Nederlandse deel. Deze verdeling is in het jaar 1648 in een verdrag gegoten. Ruim 150 jaar waren er grensgeschillen, maar in 1817 was de tweedeling definitief een feit.

Maar de grens bij Oyster Pond wordt nog altijd betwist. In het vierlandenoverleg tussen Saint Martin, Frankrijk, Sint Maarten en Nederland is voorlopig afgesproken de huidige situatie te laten voor wat die is. Oyster Pond valt daarmee onder Sint Maarten en niet onder Saint Martin.

Om die reden protesteert de regering van Marlin. De gezamenlijke viering van de dag van Sint Maarten op het Franse gedeelte werd gisteren door zijn kabinet geboycot. Premier Marlin heeft minister van Buitenlandse Zaken, Koenders urgent verzocht contact op te nemen met Parijs om een oplossing te vinden voor het grensdispuut.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl