NOS NieuwsAangepast

Website leidt tot miljoenen minder consulten bij de huisarts

De website thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) heeft geleid tot een drastische afname van het aantal telefonische en korte consulten bij de huisarts. Volgens onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en het NHG namen deze consulten af met 12 procent. Het onderzoek is gepubliceerd in de British Medical Journal.

De onderzoekers hebben gegevens bekeken van bijna een miljoen Nederlanders over de drie jaren voor de start van thuisarts.nl in 2012 en de eerste drie jaar erna. De patiëntengroep ging in de periode 2009-2014 in totaal ruim 18 miljoen keer naar de huisarts.

Acht miljoen

Naarmate het bezoek aan de website thuisarts.nl steeg, nam het aantal korte consulten en het aantal telefonische consulten bij de huisarts af. Aan het eind van de onderzoeksperiode bezochten 1,6 miljoen mensen de site en klikten daar 3 miljoen pagina's aan.

Het aantal korte en telefonische consulten bij de huisarts lag in maart 2014 - aan het eind van de onderzoeksperiode - 12 procent lager dan in de periode voorafgaand aan de start van thuisarts.nl. Op jaarbasis betekent dat landelijk een afname van het aantal korte en telefonische consulten met ruim acht miljoen. Het aantal langere consulten nam juist iets toe.

Controle

De onderzoekers hebben ook gekeken naar andere factoren die de uitkomsten mogelijk beïnvloed hebben, zoals nieuwe vormen van zorg. Maar die beïnvloeden de resultaten niet.

Ze controleerden hun bevindingen onder meer door te kijken of voor klachten die niet behandeld werden op thuisarts.nl ook sprake was van een daling van het aantal korte consulten. Dat was niet het geval.

Ook het mijden van zorg door een deel van de burgers die hun eigen risico niet willen aanspreken, verklaart de daling van het aantal consulten volgens de onderzoekers bij lange na niet. Sommige mensen gaan niet naar de huisarts omdat ze, ten onrechte, denken dat dat onder het eigen risico valt.

Nog meer

"En nu ligt het aantal pageviews al op vier miljoen per maand", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar e-health Niels Chavannes van het LUMC. "Dat betekent waarschijnlijk dat nog meer mensen afzien van een kort consult bij de huisarts."

Niels Chavannes

Chavannes wil nu graag onderzoek gaan doen naar een aantal vervolgvragen. Bijvoorbeeld naar de kosteneffectiviteit van thuisarts.nl.

"We kunnen natuurlijk op een bierviltje uitrekenen dat 675.000 van die korte consulten minder per maand een besparing van een paar miljoen euro oplevert. Maar je zou natuurlijk moeten onderzoeken of mensen die nu afzien van een bezoek aan de huisarts daardoor later niet ernstigere klachten oplopen, voor je echt uitspraken kunt doen over kosteneffectiviteit."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl