Renovatie Binnenhof wordt officieel geheim

Aangepast
De Hofvijver-kant van het Binnenhof met links het Torentje ANP

Minister Blok heeft de renovatie van het Binnenhof tot officieel geheim verklaard. Met het oog op de veiligheid mogen gegevens over beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. 

Er komt ook geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten. Dan zouden te veel bouwtechnische gegevens openbaar gemaakt moeten worden, wat het Binnenhof volgens de minister kwetsbaar zou maken. Het Rijksvastgoedbedrijf zal zelf de juiste mensen voor de klus kiezen. 

Uit het geheimverklaringsbesluit

"Voor de nationale veiligheid is het van belang dat de veiligheid en het ongestoord functioneren van de volksvertegenwoordigers, de voorzitter en de leden van de Raad van State en de bewindspersonen, alsmede de instituties waar zij deel van uitmaken, is gewaarborgd. Een inbreuk hierop zou de staatsveiligheid en de democratische rechtsorde en andere belangen van de staat ernstig kunnen schaden."

"Het is daarom noodzakelijk de risico’s die nu of in de toekomst een inbreuk kunnen vormen op de veiligheidssituatie van het Binnenhofcomplex en zijn gebruikers, zo veel mogelijk te beperken. Dit betreft risico’s in aanloop naar, tijdens en na de renovatie en ook voor de tijdelijke huisvesting." 

Er is binnenkort wel een bijeenkomst voor bedrijven, waar het Rijksvastgoedbedrijf zal vragen hoe de renovatie het beste kan worden aangepakt en hoeveel informatie en vrijheid bedrijven moeten krijgen, die de klus op zich nemen. 

Minister Blok benadrukt dat het publiek ondanks de geheimen zoveel mogelijk op de hoogte wordt gehouden. Er komt een informatiecentrum over de verbouwing, en bezoekers kunnen via een loopbrug kijken hoe ver de renovatie is gevorderd.

Het is de bedoeling dat het Binnenhof in 2020 vijfenhalf jaar dichtgaat. De renovatie zal naar verwacht 475 miljoen euro kosten. Mogelijk kan de Eerste Kamer eerder terugkeren naar het gebouwencomplex. 

STER Reclame