(foto: Wikipedia)

De provincie Limburg stelt zo snel mogelijk extra geld beschikbaar om kasteel Borgharen en een aantal andere monumenten te redden. Zonder dit geld valt het kasteel in de Maas, vreest gedeputeerde Anton Kirkels.

In Limburg bestaat al langer een potje van bijna twintig miljoen euro om monumenten te restaureren die er slecht aan toe zijn, de zogenoemde 'urgente gevallen'. Dit jaar kregen vijftien projecten in totaal 4,7 miljoen euro subsidie. Volgens afspraak is er pas volgend jaar weer geld uit het potje beschikbaar.

Maar nu blijkt dat er snel veel meer moet gebeuren om te voorkomen dat het misgaat met een aantal monumenten. In Provinciale Staten kwam gedeputeerde Kirkels zelf met het voorbeeld van kasteel Borgharen. 

Het middeleeuwse kasteel, iets ten noorden van Maastricht, is gebouwd op een oude muur aan de rand van de Maas. Als niet snel wordt ingegrepen, schuift het daar vanaf en valt in de rivier.

Kant-en-klaar restauratieplan

Provinciale Staten hebben nu besloten om veel soepeler om te gaan met de voorwaarden en het geld versneld beschikbaar te stellen. De enige voorwaarde die wel wordt gesteld is dat er een kant-en-klaar restauratieplan ligt. In Borgharen is dat geen probleem: het kasteel wordt al jarenlang gerestaureerd.

De PVV is tegen versoepeling van de regels, meldt L1. De partij vindt dat de regeling niet achteraf moet worden aangepast. 

STER reclame