In het SGP-verkiezingsprogramma staat veiligheid, het gezin en de bescherming van het leven centraal
NOS NieuwsAangepast

SGP wil 3 tot 4 miljard extra voor Defensie

De SGP wil drie tot vier miljard euro extra uittrekken voor Defensie. Er moeten 5000 politieagenten extra komen en dorpen en stadswijken moeten een wijkagent krijgen.

In het concept-verkiezingsprogramma van de christelijke partij staat dat de wereld in rap tempo gevaarlijker is geworden en dat er een 'stevige' krijgsmacht nodig is. "Aan veiligheid hangt een prijskaartje en die moeten we betalen. Anders kan de prijs wel eens te hoog zijn."

De partij heeft veel aandacht voor het traditionele gezin. Gisteren werd de babybonus van 1000 euro al bekend. De partij wil dat de 'klassieke waarden' van het gezin met een vader, moeder en kinderen in de Grondwet worden opgenomen.

SGP-leider Van der Staaij: "De kosten zijn voor mensen soms een reden om een kind uit te stellen, iets wat we niet willen. Je ziet dat juist bij het eerste kind de kosten fors zijn, terwijl de kinderbijslag pas maanden later komt en een bescheiden bedrag is. Daarom stellen we een eenmalige uitkering voor zoals bijvoorbeeld ook in België, Luxemburg en Noorwegen."

De SGP wil verder, net als de PvdA, een verlaging van het eigen risico in de zorg.

Uitlevering verdachten

De partij houdt verder vast aan bekende thema's zoals het terugdringen van het aantal abortussen. Hulp bij zelfdoding moet verboden blijven. "Wij willen meer bescherming bieden voor kwetsbaar leven."

Pornografische bladen moeten uit de schappen van de winkel en benzinestations verdwijnen.

In het partijprogramma wordt niet meer expliciet gepleit voor invoering van de doodstraf, zoals in eerdere verkiezingsprogramma's wel het geval was. Wel wil de SGP dat verdachten van zware misdrijven uitgeleverd kunnen worden aan landen die de doodstraf wel kennen. Een van die landen is de VS.

Van der Staaij zegt dat hij graag doorgaat als leider van de SGP. Hij spreekt van een uitdaging. "Ik ben aangewezen door het congres, en ik blijf het met plezier doen. Het politieke landschap verandert, ook kleine partijen zijn nodig. Zo hebben we de afgelopen tijd meegedaan en willen we ook de komende tijd bijdragen."

De SGP heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer.

SGP: ook komende jaren rol van betekenis spelen

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl