Reuters

Een observatiepost in de Westelijke Sahara wordt bewaakt door jonge mannen. De meesten hebben nooit echt oorlog meegemaakt. Maar een oud conflict over het grondstofrijke gebied lijkt als een woestijnslang na een winterslaap weer de kop op te steken. Een fotograaf van Reuters bezocht het gebied en maakte deze foto-reportage.

Sidi Ahmed Brahim (25) werd geboren in het jaar dat de strijd met Marokko formeel werd gestaakt Reuters

De buitenpost is in handen van Polisario, een verzetsbeweging die al 40 jaar de Marokkaanse claim op de Westelijke Sahara betwist. Formeel werd het geweld beëindigd in 1991. Maar het akkoord lijkt af te brokkelen. Troepen van het Marokkaanse leger en de verzetsbeweging staan op minder dan 200 meter van elkaar, vlakbij de grens met Mauritanië.

Spanning aan de grens: Marokkaanse militairen houden de Polisario-strijders scherp in de gaten en vice versa Reuters

De aarde van Westelijke Sahara is rijk aan fosfaat, een wereldwijde schaarse grondstof voor kunstmest. Sinds het gebied in 1975 onafhankelijk werd van Spanje wordt er al om de rijkdommen gestreden. Diplomaten moeten nu alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat een nieuwe generatie de gewapende strijd ingaat.

Jonge strijders van Polisario bemannen een inmiddels vervallen grenspost Reuters
Mohamed al Wali (65) bewaakt een buitenpost. Naast hem hangt de vlag van de door 84 landen erkende Arabische Democratische Republiek Sahara Reuters
Commandant Sidi Embarek staat naast het wrak van een Marokkaans gevechtsvliegtuig dat in 1991 werd neergehaald Reuters
Oud-strijder Saleh Sidi Ahmed (56) neemt een kijkje bij huizen die in 1991 zijn gebombardeerd tijdens de oorlog met Marokko Reuters
Mohamed Bakita (86) vertelt over een gevecht van vroeger met het Marokkaanse leger, waarbij hij een oog verloor Reuters
Een helikopter van de VN-observatiemissie Minurso vliegt boven het betwiste gebied Reuters
Strijders van Polisario bij hun basis in de Westelijke Sahara Reuters
Een officier bidt bij het graf van Polisario-leider Mohammed Abdelaziz, die begin dit jaar op 69-jarige leeftijd is overleden Reuters

STER reclame